MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) - Jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Zawiera 566 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

Skale kontrolne

Skale kontrolne mają na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).
 • ? - Liczba pytań na które badany nie odpowiedział.
 • L - Skala kłamstwa - Wysokie wyniki (ponad 70) świadczą o próbie zafałszowania testu
 • F, K - Wartości F w skali tenowej, K w skali tenowej, oraz różnica F-K w skali surowej (tzw. wskaźnik Gougha) informuje o tym czy pacjent próbuje symulacji (Gough>14 lub F≥70), dyssymulacji (Gough<-8 lub K≥70).

1 - Hd - Hipochondria

Skala miała mierzyć zaburzenia hipochondryczne, w praktyce reaguje także na poziom zaburzeń psychosomatycznych.
Brak podskal.

2 - D - Depresja

Wskaźnik poziomu nastroju.
Podskale:
 • D1 - Subiektywne poczucie depresji
 • D2 - Spowolnienie psychomotoryczne
 • D3 - Złe samopoczucie fizyczne
 • D4 - Otępienie psychiczne
 • D5 - Pogrążanie się w smętnych rozmyślaniach

3 - Hy - Histeria

Mierzy poziom konwersji histerycznej (konwersji, a nie nie osobowości histerycznej).
Podskale:
 • Hy1 - Zaprzeczanie lękom społecznym
 • Hy2 - Potrzeba kontaktu emocjonalnego
 • Hy3 - Zmęczenie - złe samopoczucie
 • Hy4 - Skargi somatyczne
 • Hy5 - Hamowanie agresji

4 - Pd - Psychopatia

Mierzy poziom zaburzeń psychopatycznych.
Podskale:
 • Pd1 - Konflikty rodzinne
 • Pd2 - Postawa wobec autorytetów
 • Pd3 - Niewzruszoność społeczna
 • Pd4A - Alienacja społeczna
 • Pd4B - Autoalienacja

5 - Mf - Męskość/kobiecość

Mierzy zaburzenia tożsamości płciowej - kobiecość w przypadku mężczyzn, męskość w przypadku kobiet.
Podskale:
 • Mf1 - Narcyzm - nadwrażliwość
 • Mf2 - Stereotypowe zainteresowania kobiece
 • Mf3 - Zaprzeczanie stereotypowym zainteresowaniom męskim
 • Mf4 - Dyskomfort heteroseksualny - pasywność
 • Mf5 - Introwertywność - krytycyzm
 • Mf6 - Społeczne wycofywanie się

6 - Pa - Paranoja

Mierzy poziom zaburzeń paranoidalnych.
Podskale:
 • Pa1 - Idee prześladowcze
 • Pa2 - Przewrażliwienie
 • Pa3 - Naiwność

7 - Pt - Psychastenia

Mierzy poziom zaburzeń psychastenicznych (uogólniona nerwica). Obok skali Sc najsłabsza skala testu. Brak podskal.

8 - Sc - Schizofrenia

Zaburzenia schizofreniczne. Skala kiepsko działająca, w praktyce wyniki ponad 70 obserwowano także dla osób nieprzystosowanych społecznie, które mają silne konflikty z otoczeniem, ale niekoniecznie schizofrenię. Prawdziwi schizofrenicy za to często uzyskują wyniki w granicach normy.
Różnica między skalami Pt i Sc stanowi wskazówkę co do możliwej przyczyny obserwowanych zaburzeń (o ile występują). Jeśli skala Pt jest większa, zaburzenia są prawdopodobnie natury nerwicowej, jeśli Sc, rośnie szansa zaburzeń psychotycznych.
Podskale:
 • Sc1A - Alienacja społeczna
 • Sc1B - Alienacja emocjonalna
 • Sc2A - Brak panowania Ego w sferze poznawczej
 • Sc2B - Brak panowania Ego w sferze woli
 • Sc2C - Brak panowania Ego w sferze kontroli
 • Sc3 - Dziwaczne doznania sensoryczne

9 - Ma - Mania

Zaburzenia hipomaniakalne i maniakalne.
Podskale:
 • Ma1 - Amoralność
 • Ma2 - Pobudzenie psychoruchowe
 • Ma3 - Niewzruszoność
 • Ma4 - Inflacja Ego

0 - Si - Introwersja społeczna

Wycofywanie się z życia społecznego, nieśmiałość.
Podskale:
 • Si1 - Poczucie niższości - dyskomfort osobisty
 • Si2 - Dyskomfort w kontaktach z innymi
 • Si3 - Stateczność - sztywność
 • Si4 - Nadwrażliwość
 • Si5 - Nieufność
 • Si6 - Zainteresowanie wyglądem fizycznym i funkcjonowaniem ciała

Wskaźniki Goldberga

Trzy wskaźniki obliczane na podstawie wartości skal klinicznych, odpowiadające na trzy pytania (do kolejnego pytania należy przejść, jeśli wynikami poprzednich pytań było "tak"):

Niektóre skale dodatkowe

 • A - Skala lęku
 • R - Skala represji
 • MAS - Skala jawnego niepokoju
 • Es - Skala siły Ego
 • Re - Skala odpowiedzialności
 • St - Skala statusu społecznego
 • Cn - Skala kontroli patologii
 • MAC - Skala uzależnień
 • R-S - Skala represji-sensytyzacji

Skale treściowe Wigginsa

 • HEA - Kłopoty ze zdrowiem
 • DEP - Depresja (Skala alternatywna do D)
 • ORG - Symptomy organiczne
 • FAM - Problemy rodzinne
 • AUT - Konflikty z autorytetami
 • FEM - Kobiece zainteresowania
 • REL - Fundamentalizm religijny
 • HOS - Jawna wrogość
 • MOR - Osłabione morale
 • PHO - Fobie
 • PSY - Psychotycyzm
 • HYP - Hypomania
 • SOC - Nieprzystosowanie społeczne
Prócz tego istnieje również szereg innych, rzadziej używanych wskaźników i skal.

Literatura

 • Matkowski M.: MMPI, badanie, opracowanie, interpretacja. UAM, Poznań 1992.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.