Ministerstvo Gosudarstvennoi Bezopastnosti (MGB) - Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, organ bezpieczeństwa działający w Związku Radzieckim w latach 1946 - 1953.

Przekształcenie struktur bezpieczeństwa w 1943 roku

Struktury organizacyjne aparatu bezpieczeństwa państwowego i policji politycznej nadane w 1943 roku, m.in.: ponowne wyodrębnienie z Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD, Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego GUGB i przeformowanie go w Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego NKGB, utrzymały się dość długo (zważywszy na bardzo częste w tamtym okresie zmiany w strukturach NKWD), aż do 1946 roku.

Przekształcenia struktur w 1946 roku i utworzenie MGB

W 1946 roku na rozkaz Józefa Stalina ponownie przeprowadzono transformację organów wywiadu, kontrwywiadu i bezpieczeństwa. Dotychczasowe Ludowe Komisariaty przeformowano w ministerstwa, w marcu 1946 roku Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych NKWD przeformowano w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MVD, pod kierownictwem Siergieja Krugłowa, a Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego NKGB przemianowano na Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego MGB, pod kierownictwem tego samego szefa z (NKGB), czyli Wsiewłoda Mierkułowa.

Zadania Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego MGB

Działania nowego ministerstwa MGB koncentrowały się przede wszystkim na działaniach kontrwywiadowczych, głównie więc dlatego zabrano spod kontroli wojska i przyłączono do struktur Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego kontrwywiad wojskowy Smiersz, jako Zarząd III MGB, a przestano zajmować się wywiadem zagranicznym, co spadło na nowo utworzony Komitet Informacji (KI) pod kierownictwem Wiaczesława Mołotowa. Spod kontroli MGB został także zabrany Oddział S, zajmujący się do tej pory szpiegostwem atomowym pod kierownictwem Pawła Sudopłatowa. Ponieważ podlegał pod wywiad zagraniczny, został oddany pod kierownictwo Komitetu Informacji.

Likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego

W 24 godziny po śmierci Stalina, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MVD) i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (MGB) znalazły się pod totalną kontrolą Ławrientija Berii. w marcu 1953 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego włączono do struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych MVD, ministrem MVD został Ławrientij Beria. W ten sposób podporządkował sobie cały aparat bezpieczeństwa. W niecały miesiąc później - Ławrientij Beria został aresztowany, a następnie rozstrzelany.

Szefowie (ministrowie) Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MGB)

1>
Wsiewołod Mierkułowmarzec 1946 - maj 1946
Wiktor Abakumowmaj 1946 - lipiec 1951
Siergiej Ogolcowsierpień 1951 - grudzień 1951
Siemion Ignatiewgrudzień 1951 - marzec 1953

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.