Mózgowie (łac. encephalon) - obok rdzenia kręgowego część ośrodkowego układu nerwowego. Między neuronami czuciowymi i ruchowymi rozmieszczone są komórki kojarzące. Wenątrz mózgowia wyróżniamy skupienia komórek nerwowych - jądra (nuclei) i kora. Wypustki wychodzące z jąder tworzą wiązki oraz spoidła.
W podziale topograficznym dzielimy je na kolejne odcinki, które powstają z pierwotnych pęcherzyków mózgowych zarodka: W mózgowiu wyróżnia sie także mózg (cerebrum) i pień mózgu ((truncus cerebri), ale podział ten można dokonać na kilka sposobów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.