Ten artykuł dotyczy mózgu kręgowców.


U kręgowców (w tym człowieka) mózg jest najważniejszą, centralną częścią ośrodkowego układu nerwowego. W przedłużeniu mózgu (rdzeń przedłużony) znajduje się rdzeń kręgowy.
Najważniejsze funkcje mózgu to sterujące, nadzorcze działanie, homeostaza organizmu (m.in. częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi, równowaga wodno-elektrolitowa, temperatura ciała), a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje pozanwcze, popędowe, pamięć i uczenie się).
Mózg kręgowców bardziej zaawansowanych ewolucyjnie można ogólnie podzielić na: korę mózgową, istotę białą oraz jądra podkorowe. Najwyrażniej wykształcone są pofałdowane, półkule mózgowe, móźdzek. Mózg jest ochraniany kostną pokrywą - czaszką.


Stopień skomplikowania budowy mózgu odzwierciedla zazwyczaj stopień rozwoju ewolucyjnego organizmu. U ssaków mózg składa się z pięciu zasadniczych części. Są to:
  1. kresomózgowie
  2. międzymózgowie
  3. śródmózgowie
  4. tyłomózgowie
  5. rdzeń przedłużony (tyłomózgowie wtórne)
Klinicyści często używają uproszczonego podziału:
  1. półkule mózgu
  2. pień mózgu
  3. móżdżek
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.