Ta strona dotyczy pojęcia
móżdżek
z dziedziny anatomii i medycyny

Używane jest również pojęcie
móżdżek:
potrawa przyrządzana z mózgu zwierząt
(móżdżek cielęcy lub móżdżek wieprzowy)
Móżdżek, tyłomózgowie (łac. cerebellum) część mózgu występująca u wszystkich kręgowców.

Położenie

U człowieka znajduje sie w dolnej-tylnej części mózgu, ku tyłowi od pnia mózgu (most i rdzeń przedłużony) oddzielony od nich poprzez czwartą komorę mózgu. Od góry móżdżek przykryty jest przez namiot móżdżku bedący częścią opony twardej.

Budowa

Dwie półkule oraz robak (łac. vermis ) móżdżku złożone z istoty szarej i istoty białej. Powierzchnia półkul jest bardzo silnie pofałdowana (po rozprostowaniu zajmuje powierzchnię ok. 1130 cm2)i składa sie z istoty szarej, która tworzy korę móżdżku. Kora składa się z trzech warstw: drobinowej, zwojowej i ziarnistej. Wewnatrz, oddzielone od kory białą warstwą włókien, położone są jądra móżdżkowe. Są to cztery parzyste jądra: zębate, czopowate, kulkowate i wierzchu. Histologicznie charakterystyczne dla móżdżku są komórki Purkyniego. Są to duże, gruszkowate komórki warstwy zwojowej.

Funkcje

 • koordynacja ruchowa
 • równowaga
 • tonus (napięcie) mięśni
 • uczenie się zachowań motorycznych (np. jazda na rowerze)
 • decyduje o płynności i precyzji ruchów dowolnych (współdziła z okolicą ruchową kory mózgowej)

Źródła informacji docierających do móżdżku

Móżdżek otrzymuje informacje z:
 • narzadów ruchu- mięśni, stawów i wiązadeł
 • ze skóry, narządów wzroku, słuchu, równowagi, rąk, stóp (z receptorów)
 • z okolicy ruchowej kory mózgu
 • z ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego

Rodzaje informacji docierających do móżdżku

 • o stanie narządów ruchu
 • o ruchu aktualnie wykonywanym
 • o stanie pobudzenia ośrodków ruchowych
 • o zakłóceniach równowagi ciała
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.