Luteranizm - doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku. Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.

Kościoły luterańskie

Luteranizm dał początek autonomicznym Kościołom protestanckim w wielu krajach. Kościoły te, mając różne oficjalne nazwy, nazywane są w skrócie "luterańskimi", a ich wierni "luteranami", przyjmują zasady Augsburskiego Wyznania Wiary (Konfesji Augsburskiej). Polscy luteranie należą do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Największe skupisko wiernych w Polsce znajduje się na Śląsku Cieszyńskim. Luteranizm stanowi dominujące wyznanie w północnych Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii i na Łotwie. Wg danych Światowej Federacji Luterańskiej w 2001 r. liczba luteran na świecie wynosiła ponad 65 mln, a w Polsce ok. 80 tys.

Główne zasady luteranizmu

  • Odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem wniosków czterech pierwszych soborów powszechnych; tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia (zasada sola scriptura).
  • głową kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w zbawieniu (sola Christus).
  • W religii najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary (sola fide). Wiara jest ufnością wobec Boga i posłuszeństwem jego woli, a dopiero owocem wiary są dobre uczynki.
  • Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski, usprawiedliwiającej (sola gratia).
  • Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunię św., podawana pod 2 postaciami. Obecność Chrystusa w eucharystii jest rozumiana jako konsubstancjacja (współistnienie).
  • Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie odrzucają kult świętych, modlić się wolno tylko do trójjedynego Boga. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków.
  • Luteranie praktykują spowiedź ogólną, ale uznają również spowiedź indywidualną.
  • Duchowni - pastorzy przewodniczą i organizują obrzędom. Nie obowiązuje celibat, pastorzy podlegają władzy świeckiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.