Ludwig von Mises (1881-1973), brat Richarda, ekonomista austriacki.
Przedstawiciel austriackiej szkoły w ekonomii, w poglądach na gospodarkę reprezentował stanowisko liberalistyczne. Głosił, iż niemożliwe jest racjonalne funkcjonowanie gospodarki planowej. To stanowisko wywołało w okresie międzywojennym szeroką dyskusję teoretyczną (M. Dobb, O. Lange).
Główne prace: Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen (1920) oraz Socialism. An Economic and Sociological Analysis (1922), w której wykazywał, że społeczeństwa socjalistyczne nie mogą osiągnąć racjonalnej alokacji zasobów, gdyż brak w nich prawdziwego systemu cen.

Zewnętrzne linki

Światowa strona Instytutu Misesa
Polska strona Instytutu Misesa
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.