Ludwig Andreas Feuerbach (ur. 28 lipca 1804r., zm. 13 września 1872r.), niemiecki filozof.
Feuerbach był uczniem Hegla, należąc do tzw. lewicy heglowskiej. Wkrótce jednak odrzucił heglizm przyjmując w metafizyce poglądy materialistyczne Swoje credo wyraził słowami: "Myśl z bytu a nie byt z myśli". Podkreślał materialność człowieka ("Człowiek jest tym, co je") i na tej podstawie zbudował naturalistyczą etykę i teorię religii. Zwalczał idee nieśmiertelności i nadprzyrodzoności. Religia - jego zdaniem była tworem ludzkim. Jest ona jednak wieczna, gdyż zaspokaja odwieczne potrzeby człowieka. Jest ona także pewną formą samowiedzy człowieka. Bóg został stworzony na obraz człowieka i człowiek - poznając Boga w jego formach - poznaje samego siebie. Poznanie rzeczy może - zdaniem Feuerbacha - następować tylko przez zmysły (sensualizm), a poznanie innego człowieka - także poprzez "poszukiwanie prawdy w dialogu".
Filozofia Feuerbacha oddziaływała na Marksa i Engelsa, którzy początkowo byli jego zwolennikami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.