Logistyka

Logistyka (podgląd zawartości)

(fr. ) to warunkowanie efektywnego ekonomicznie przepływu dóbr. (nie ma nic wspólnego z transportem, spedycją i magazynowaniem - powyższe mogą występować jako elementy logistyki ale nie są warunkiem krytycznym w logistyce np. warunkowanie przepływu informacji lub kapitału). Uproszczoną definicję przedstawia reguła "7R"(ang. ) - Right product, right quantity, right value, right place, right time, right customer, right price; zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości, we właściwym czasie, właściwej jakości, właściwym miejscu i czasie właściwemu klientowi we właściwej cenie.
Wyniki wyszukiwań związane z "Logistyka"
wyników 5