Logika rozmyta

Logika rozmyta (podgląd zawartości)

(ang. fuzzy logic), jedna z logik wielowartościowych (ang. multi-valued logic), stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Jest ściśle powiązana z teorią zbiorów rozmytych i teorią prawdopodobieństwa.
Wyniki wyszukiwań związane z "Logika_rozmyta"
wyników 2