Liturgia - określa wszystkie publiczne, zbiorowe formy kultu religijnego, czyli wszystkie czynności sakralne mające zrytualizowaną formę. Kształt liturgii, ustalany przez hierarchów kościelnych, przywódców lub księgi święte danej religii, jest ściśle określony i opisany. Odstępstwo od nich może oznaczać zmianę postawy religijnej i oderwanie się od nurtu uznawanego za prawowierny. W protestantyzmie liturgia nie jest aż tak rozbudowana jak w kościele katolickim, czy też prawosławiu. Jest ona zwykle bardzo skąpa, gdyż nabożeństwo skupia się na czytaniu Biblii, kazaniu i śpiewaniu psalmów.
Czynności liturgiczne to wszelkie formy oddawania czci istotom boskim bądź świętym mężom m.in. modlitwy, ofiary, ablucje, procesja itp.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.