Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo (podgląd zawartości)

Jest nauką o literaturze. Przedmiotem badań tej dyscypliny humanistycznej są wszelkie zjawiska literackie: pisarze i ich twórczość, powstawanie i rozwój prądów literackich, procesy rozwojowe literatury. Podstawowe działy literaturoznawstwa to historia literatury, teoria literatury i metodologia badań literackich. Zobacz też: literatura. .
Wyniki wyszukiwań związane z "Literaturoznawstwo"
wyników 2