Literatura przedmiotu - wykaz bibliograficzny pozycji odnoszących się do tematu opracowanego zagadnienia, umieszczany zazwyczaj na końcu opracowania. Spis dzieł o powiązanej tematyce, przy czym wcale nie musi on oznaczać, że dane pozycje zostały w pracy wykorzystane.
Pojęcie literatury przedmiotu jest szersze od pojęcia bibliografii, w znaczeniu spisu dzieł wykorzystanych w opracowaniu.
Literatura przedmiotu to pozycje, z którymi autor opracowania zapoznał się osobiście, lub też zdobył o nich inne informacje, sam z nich mógł skorzystać, ale nie musiał, natomiast uważa, że innym osobom zajmującym się tą tematyką literatura ta może się przydać. Jest to coś w rodzju literatury zalecanej.
Literatura przedmiotu może zostać podzielona przez opracowującego jej spis na literaturę podstawową i uzupełniającą.
Literatura przedmiotu może być również zestawiana w innych przypadkach, np. przez osoby egzaminujące dla egzaminowanych, lub jako oddzielne zestawienia bibliotekarskie, będące samoistnymi opracowaniami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.