Literatura to wszystkie dzieła artystyczne zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literaturę zachodnią dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat. Podział ten niekoniecznie znajduje zastosowanie poza tym kręgiem. Stosuje się też podział na epoki i style literackie, co również nie zawsze się sprawdza w przypadku literatury niezachodniej.
Dzieje literatury niektórych krajów, kręgów kulturowych i epok:


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.