Lista gatunków roślin rosnących dziko objętych ścisłą ochroną gatunkową
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną Dz. U. Nr 168.

brunatnice (Phaeophyta)

 • morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus)

krasnorosty (Rhodophyta)

 • * (Furcellaria fastigiata)
 • hildenbrandia rzeczna (Hildenbrandtia rivularis)

ramienice (Charophyta)

 • * (Chara braunii)
 • * (Chara canescens)
 • * (Chara connivens)
 • * (Chara crassicaulis)
 • * (Chara tenuispina)
 • * (Lychnothamnus barbatus)
 • * (Nitella batrachosperma)
 • * (Nitella capillaris)
 • * (Nitella opaca)
 • * (Nitella tenuissima)
 • * (Tolypella glomerata)
 • * (Tolypella intricata)
 • * (Tolypella prolifera)
 • krynicznik obskubany (Nitella syncarpa)
 • krynicznik smukły (Nitella gracilis)
 • ramienica bałtycka (Chara baltica)
 • ramienica grzywiasta (Chara filiformis)
 • ramienica szczeciniasta (Chara strigosa)
 • ramienica wielokolczasta (Chara polyacantha)
 • rozsocha morska (Tolypella nidifica)

wątrobowce (Marchantiophyta)

 • bagniczka drobna (Cladopodiella francisci)
 • bagniczka pływająca (Cladopodiella fluitans)
 • czubek delikatny (Lophozia laxa)
 • czubek główkowaty (Lophozia capitata)
 • czubek Ruthego (Lophozia rutheana)
 • gwiaździanka workowata (Asterella saccata)
 • jednoczepek Hookera (Haplomitrium hookeri)
 • lśniątka zakrzywiona (Riccardia incurvata)
 • lśniątka zatokowa (Riccardia chamedryfolia)
 • łowiak łańcuszkowaty (Cephalozia catenulata)
 • mannia pachnąca (Mannia fragrans)
 • merkia irlandzka (Moerckia hibernica)
 • natorfek nagi (Odontoschisma denudatum)
 • natorfek torfowcowy (Odontoschisma sphagni)
 • nowellia krzywolistna (Nowellia curvifolia)
 • ostroczepek łuskowaty (Oxymitra incrassata)
 • pallawicinia Lyella (Pallavicinia lyellii)
 • płożyk wonny (Geocalyx graveolens)
 • skapanka błotna (Scapania paludicola)
 • sznurnik falistolistny (Jamesoniella undulifolia)
 • wgłębka Hübenera (Riccia huebeneriana)
 • wgłębka rzęsista (Riccia ciliifera)
 • wgłębka szara (Riccia trichocarpa)
 • wieloklap Kunzego (Barbilophozia kunzeana)
 • zgiętolist nadrzewny (Anastrophyllum hellerianum)

mchy (Bryophyta)

 • bagiennik widłakowaty (Pseudocalliergon lycopodioides)
 • bagiennik żmijowaty (Pseudocalliergon trifarium)
 • bagnik (Philonotis) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
  • bagnik zdrojowy (Philonotis fontana)
 • bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)
 • bezrąbek czterokanciasty (Pyramidula tetragona)
 • białozębowate (Leucodontaceae)
 • błotniszek wełnisty (Helodium blandowii)
 • błyszcze włoskowate (Tomentypnum nitens)
 • boczeń nastroszony (Pleurochaete squarrosa)
 • brodek Randa (Tortula randii)
 • brodek zwisły (Tortula cernua)
 • długoszyj piłkowany (Tayloria serrata)
 • drabinowiec mroczny (Cinclidium stygium)
 • drobniaczek łukowaty (Seligeria campylopoda)
 • drobniaczek rozłożysty (Seligeria patula)
 • drobniaczek wapienny (Seligeria calcarea)
 • gajniczek krótkodzióbkowy (Loeskeobryum brevirostre)
 • gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides)
 • haczykowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus)
 • jeżolist zwyczajny (Antitrichia curtipendula)
 • kędziarzawka krucha (Tortella fragilis)
 • kędzierzawka żółtozielona (Tortella flavovirens)
 • krótkoząb skalny (Brachydontium trichodes)
 • krótkosz namurnikowy (Brachythecium geheebii)
 • krzewik źródliskowy ( Thamnobryum alopecurum)
 • krzywoszczeć pogięta (Campylopus flexuosus)
 • krzywoszczeć Schimpera (Campylopus schimperi)
 • krzywoszczeć torfowa (Campylopus pyriformis)
 • krzywoszyj korzeniowy (Amblystegium radicale)
 • krzywoząb podsadnikowy (Anacamptodon splachnoides)
 • miechera (Neckera) - wszystkie gatunki
 • moczara sierpowata (Dichelyma falcatum)
 • moczara włoskowata (Dichelyma capillaceum)
 • mokradłosz wielkolistny (Calliergon megalophyllum)
 • mokradłosz Richardsona (Calliergon richardsonii)
 • mszar krokiewkowaty (Paludella squarrosa)
 • naleźlina (Andreaea) - wszystkie gatunki
 • nastroszek (Ulota) - wszystkie gatunki
 • nibyprątnik torfowy (Pseudobryum cinclidioides)
 • nurzypląs czarniawy (Cinclidotus riparius)
 • nurzypląs lancetowaty (Cinclidotus fontinaloides)
 • osadniczek goły (Discelium nudum)
 • parzęchlin (Meesia) - wszystkie gatunki
 • pędzliczek brodawkowaty (Syntrichia papillosa)
 • pędzliczek chiński (Syntrichia sinensis)
 • pędzliczek gładkowłoskowy (Syntrichia laevipila)
 • pędzliczek szerokolistny (Syntrichia latifolia)
 • pędzliczek zielonawy (Syntrichia virescens)
 • płaskolist lśniący (Hookeria lucens)
 • płaskomerzyk orzęsiony (Plagiomnium drummondii)
 • podsadnik kulisty (Splachnum sphaericum)
 • podsadnik pęcherzykowaty (Splachnum ampullaceum)
 • prątnik brandenburski (Bryum neodamense)
 • prątnik jajowaty (Bryum subneodamense)
 • prątnik meklemburski (Bryum warneum)
 • prątnik nadobny (Bryum calophyllum)
 • prątnik okrągłolistny (Bryum cyclophyllum)
 • prątnik solniskowy (Bryum salinum)
 • prątnik zbiegający (Bryum weigelii)
 • rokiet łąkowy (Hypnum pratense)
 • rokiet Sautera (Hypnum sauteri)
 • rozłupek brunatny (Schistidium brunnescens)
 • rozłupek czarniawy (Schistidium atrofuscum)
 • rozłupek wiotki (Schistidium flaccidum)
 • rozłupek włoskoząb (Schistidium trichodon)
 • różnoząb delikatny (Cynodontium tenellum)
 • różnoząb smukły (Cynodontium gracilescens)
 • różnoząb zwodniczy (Cynodontium fallax)
 • siatkoząb darniowy (Coscinodon cribrosus)
 • sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus)
 • sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus)
 • sierpowiec jeziorny (Drepanocladus stagnatus)
 • sierpowiec moczarowy (Drepanocladus sendtneri)
 • sierpowiec włosolistny (Drepanocladus capillifolius)
 • skorpionowiec brunatny (Scorpidium scorpioides)
 • skrobak rozłupany (Cnestrum schistii)
 • skrzydlik długoszowaty (Fissidens osmundoides)
 • skrzydlik studziennik (Fissidens fontanus)
 • skrzydlik tęgoszczecinowy (Fissidens crassipes)
 • strzechewka bruzdowana (Orthogrimmia sessitana)
 • strzechewka darniowa (Orthogrimmia caespiticia)
 • strzechwa bezząb (Grimmia anodon)
 • strzechwa włosista (Grimmia crinita)
 • strzechwowiec okrągły (Dryptodon orbicularis)
 • strzechwowiec zwodniczy (Dryptodon decipiens)
 • szurpek bezzębny (Orthotrichum gymnostomum)
 • szurpek delikatny (Orthotrichum tenellum)
 • szurpek drobny (Orthotrichum microcarpum)
 • szurpek porosły (Orthotrichum lyellii)
 • szurpek Rogera (Orthotrichum rogeri)
 • szurpek słoikowaty (Orthotrichum urnigerum)
 • szurpek skalny (Orthotrichum rupestre)
 • szurpek szwedzki (Orthotrichum scanicum)
 • szydłosz cienki (Cirriphyllum tenuicaule)
 • ślimakobrzeżek lessowy (Hilpertia velenovskyi)
 • tęposz niski (Leptodictyum humile)
 • tępoząb białawy (Amblyodon dealbatus)
 • torfowiec (Sphagnum)- wszystkie gatunki z wyjątkiem:
  • torfowca kończystego (Sphagnum fallax)
  • torfowca nastroszonego (Sphagnum squarrosum)
 • trzęsiec meklemburski (Timmia megapolitana)
 • tujnik maleńki (Cyrto-hypnum minutulum)
 • warnstorfia włoskolistna (Warnstorfia trichophylla)
 • widłoząb Bergera (Dicranum undulatum)
 • widłoząb błotny (Dicranum bonjeanii)
 • widłoząb płowy (Dicranum fulvum)
 • widłoząb sudecki (Dicranum sendtneri)
 • widłoząb zielony (Dicranum viride)
 • wodnokrzywoszyj rzeczny (Hygroamblystegium fluviatile)
 • wodnokrzywoszyj zanurzony (Hygroamblystegium tenax)
 • zdrojek łuseczkowaty (Fontinalis squamosa)
 • zdrojek rokietowaty (Fontinalis hypnoides)
 • zdrojek szwedzki (Fontinalis dalecarlica)
 • zrostniczek zielony (Zygodon viridissimus)
 • zrostniczek wysmukły (Zygodon gracilis)
 • zwiesiniec szorstki (Dicranodontium asperulum)
 • zwiślik (Anomodon) - wszystkie gatunki

paprotniki (Pteridophyta)

 • długosz królewski (Osmunda regalis)
 • gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)
 • języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)
 • nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
 • marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia)
 • paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
 • paprotnik (Polystichum ) - wszystkie gatunki
 • pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
 • podejźrzon (Botrychium) - wszystkie gatunki
 • podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
 • poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora)
 • poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris)
 • rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
 • salwinia pływająca (Salvinia natans)
 • skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
 • skrzyp pstry (Equisetum variegatum)
 • widliczka (Selaginella) - wszystkie gatunki
 • widłakowate (Lycopodiaceae) - wszystkie gatunki
 • włosocień cienisty (Trichomanes speciosum)
 • zanokcica serpentynowa (Asplenium adiantum-nigrum)
 • zanokcica ciemna (Asplenium adulterinum)
 • zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium)
 • zmienka górska (Cryptogramma crispa)

nagozalążkowe (pinophytina)

dwuliścienne (magnoliopsida)

 • aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa)
 • arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis)
 • arnika górska (Arnica montana)
 • aster gawędka (Aster amellus)
 • aster solny (Aster tripolium)
 • babka nadmorska (Plantago maritima)
 • babka pierzasta (Plantago coronopus)
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 • brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora)
 • brzoza karłowata (Betula nana)
 • brzoza niska (Betula humilis)
 • brzoza ojcowska (Betula x oycoviensis)
 • chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
 • chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii)
 • centuria (Centauriu) - wszystkie gatunki
 • ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens)
 • cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)
 • cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens)
 • czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa)
 • dyptam jesionolistny (Dictamnus albus)
 • dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)
 • dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
 • dziurawiec nadobny (Hypericum pulchrum)
 • dziurawiec wytworny (Hypericum elegans)
 • dzwonecznik wonny (Adenophora lilifolia)
 • dzwonek boloński (Campanula bononiensis)
 • dzwonek brodaty (Campanula barbata)
 • dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)
 • dzwonek piłkowany (Campanula serrata)
 • dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)
 • dzwonek syberyjski (Campanula sibirica)
 • fiołek bagienny (Viola uliginosa)
 • fiołek mokradłowy (Viola stagnina)
 • fiołek torfowy (Viola epipsila)
 • gnidosz (Pedicularis) - wszystkie gatunki
 • goryczka (Gentiana) - wszystkie gatunki
 • goryczuszka (goryczka) (Gentianella) - wszystkie gatunki
 • goździk kosmaty (Dianthus armeria)
 • goździk lodowcowy (Dianthus glacialis)
 • goździk lśniący (Dianthus nitidus)
 • goździk okazały (Dianthus speciosus)
 • goździk piaskowy (Dianthus arenarius)
 • goździk postrzępiony (Dianthus plumarius)
 • goździk pyszny (Dianthus superbus)
 • goździk siny (Dianthus gratianopolitanus)
 • goździk skupiony (Dianthus compactus)
 • grążel drobny (Nuphar pumila)
 • groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius)
 • groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis)
 • groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)
 • grzybienie północne (Nymphaea candida)
 • grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
 • jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
 • jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
 • jaskier illiryjski (Ranunculus illyricus)
 • języczka syberyjska (Ligularia sibirica)
 • kłokoczka południowa (Staphylea pinnata)
 • konitrut błotny (Gratiola officinalis)
 • kokorycz drobna (Corydalis pumila)
 • kotewka orzech wodny (Trapa natans)
 • len austriacki (Linum austriacum)
 • len włochaty (Linum hirsutum)
 • len złocisty (Linum flavum)
 • leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)
 • lepnica litewska (Silene lithuanica)
 • lindernia mułowa (Lindernia procumbens)
 • lnica wonna (Linaria odora)
 • lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)
 • lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)
 • łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata)
 • malina moroszka (Rubus chamaemorus)
 • mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi)
 • mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)
 • miłek wiosenny (Adonis vernalis)
 • miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) (Melittis melissophyllum)
 • mlecznik nadmorski (Glaux maritima)
 • nadbrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
 • naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
 • nawodnik (Elatine) - wszystkie gatunki
 • niebielistka trwała (Swertia perennis)
 • omieg górski (Doronicum austriacum)
 • orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
 • ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa)
 • ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum)
 • ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris)
 • parzydło leśne (Aruncus sylvestris)
 • pierwiosnek (Primula) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
  • pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)
  • pierwiosnek lekarski (Primula veris)
 • pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)
 • pełnik (Trollius)
 • pięciornik śląski (Potentilla silesiaca)
 • pływacz (Utricularia) - wszystkie gatunki
 • pokrzyk wilcza-jagoda (Atropa belladonna)
 • pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
 • powojnik prosty (Clematis recta)
 • pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)
 • przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) (Hepatica nobilis)
 • przytulia krakowska (Galium cracoviense)
 • przytulia stepowa (Galium valdepilosum)
 • przytulia sudecka (Galium sudeticum)
 • pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschianav
 • rojnik górski (Sempervivum montanum)
 • rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera)
 • rojownik włochaty (Jovibarba hirta)
 • rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides)
 • rosiczka (Drosera) - wszystkie gatunki
 • róża francuska (Rosa gallica)
 • różanecznik żółty (Rhododendron luteum)
 • rukiew (Nasturtium) - wszystkie gatunki
 • rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa)
 • sasanka alpejska (Pulsatilla alba)
 • sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
 • sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (Pulsatilla patens)
 • sasanka słowacka (Pulsatilla slavica)
 • sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis)
 • sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris)
 • selery błotne (Apium repens)
 • selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum)
 • sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia)
 • skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata
 • skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
 • soliród zielny (Salicornia europaea)
 • starodub łąkowy (Ostericum palustre, Angelica palustris)
 • szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
 • szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus)
 • tawuła średnia (Spiraea media)
 • tłustosz (Pinguicula) - wszystkie gatunki
 • tocja alpejska (Tozzia alpinav)
 • tojad (Aconitum) - wszystkie gatunki
 • warzucha polska (Cochlearia polonica)
 • warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae)
 • wawrzynek główkowaty (Daphne cneorum)
 • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 • wężymord stepowy (Scorzonera purpurea)
 • wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
 • wielosił błękitny (Polemonium coeruleum)
 • wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
 • wierzba lapońska (Salix lapponum)
 • wilczomlecz pstry (ostromlecz pstry) (Euphorbia epithymoides)
 • wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa)
 • włosienicznik (Batrachium) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
  • włosienicznik krążkolistny (Batrachium circinatum)
 • woskownica europejska (Myrica gale)
 • wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
 • zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia)
 • zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)
 • zaraza (Orobanche) - wszystkie gatunki
 • zarzyczka górska (Cortusa matthioli)
 • zerwa kulista (Phyteuma orbiculare)
 • zdrojek źródlany (Montia fontana)
 • zimoziół północny (Linnaea borealis)
 • żmijowiec czerwony (Echium russicum)

jednoliścienne (Liliopsida)

 • bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
 • buławnik (Cephalanthera) - wszystkie gatunki
 • cebulica dwulistna (Scilla bifolia)
 • ciemiężyca biała (Veratrum album)
 • ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum)
 • ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)
 • czosnek syberyjski (Allium sibiricum)
 • dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)
 • elisma wodna (Luronium natans)
 • gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
 • gołek białawy (Leucorchis albida)
 • gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)
 • gółka wonna (Gymnadenia odoratissima)
 • jezierza giętka (Najas flexilis)
 • jezierza mniejsza (Najas minor)
 • kaldesia dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia)
 • kłoć wiechowata (Cladium mariscus)
 • koleantus delikatny (Coleanthus subtilis)
 • kosaciec bezlistny (Iris aphylla)
 • kosaciec syberyjski (Iris sibirica)
 • kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata)
 • kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)
 • kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis)
 • kruszczyk (Epipactis) - wszystkie gatunki)
 • kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata)
 • kukułka (Dactylorhiza) - wszystkie gatunki
 • liczydło górskie (Streptopus amplexifolius)
 • lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum)
 • lilia złotogłów (Lilium martagon)
 • lipiennik Loesela (Liparis loeselii)
 • listera jajowata (Listera ovata)
 • listera sercowata (Listera cordata)
 • marzyca czarniawa (Schoenus nigricans)
 • marzyca ruda (Schoenus ferrugineus)
 • mieczyk błotny (Gladiolus paluster)
 • mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)
 • miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis)
 • obrazki alpejskie (Arum alpinum)
 • obrazki plamiste (Arum maculatum)
 • obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
 • ostnica (Stipa) - wszystkie gatunki
 • ozorka zielona (Coeloglossum viride)
 • pajęcznica liliowata (Anthericum liliago)
 • perłówka siedmiogrodzka (Melica transsylvanica)
 • podkolan biały (Platanthera bifolia)
 • podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)
 • ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica)
 • ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis)
 • potrostek alpejski (Chamorchis alpina)
 • przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)
 • rdestniczka gęsta (Groenlandia densa)
 • storczyca kulista (Traunsteinera globosa)
 • storczyk (Orchis) - wszystkie gatunki
 • storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)
 • szafran spiski (Crocus scepusiensis)
 • szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris)
 • szafirek miękkolistny (Muscari comosum)
 • śniadek (Ornithogalum)- wszystkie gatunki
 • śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
 • śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum)
 • tajęża jednostronna (Goodyera repens)
 • turzyca bagienna (Carex limosa)
 • turzyca Davalla (Carex davalliana)
 • turzyca delikatna (Carex supina)
 • turzyca patagońska (Carex magellanica)
 • turzyca pchla (Carex pulicaris)
 • turzyca rozsunięta (Carex divulsa)
 • turzyca strunowa (Carex chordorrhiza)
 • turzyca życicowa (Carex loliacea)
 • turzyca żytowata (Carex secalina)
 • wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
 • wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)
 • wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)
 • wełnianka delikatna (Eriophorum gracile)
 • wiechlina granitowa (Poa granitica)
 • wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos)
 • zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
 • zostera morska (Zostera marina)
 • żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)
* - brak polskiej nazwy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.