Lista gatunków roślin rosnących dziko objętych ścisłą ochroną gatunkową
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną Dz. U. Nr 168.

brunatnice (Phaeophyta)

  • morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus)

krasnorosty (Rhodophyta)

  • * (Furcellaria fastigiata)
  • hildenbrandia rzeczna (Hildenbrandtia rivularis)

ramienice (Charophyta)

  • * (Chara braunii)
  • * (Chara canescens)
  • * (Chara connivens)
  • * (Chara crassicaulis)
  • * (Chara tenuispina)
  • * (Lychnothamnus barbatus)
  • * (Nitella batrachosperma)
  • * (Nitella capillaris)
  • * (Nitella opaca)
  • * (Nitella tenuissima)
  • * (Tolypella glomerata)
  • * (Tolypella intricata)
  • * (Tolypella prolifera)
  • krynicznik obskubany (Nitella syncarpa)
  • krynicznik smukły (Nitella gracilis)
  • ramienica bałtycka (Chara baltica)
  • ramienica grzywiasta (Chara filiformis)
  • ramienica szczeciniasta (Chara strigosa)
  • ramienica wielokolczasta (Chara polyacantha)
  • rozsocha morska (Tolypella nidifica)

wątrobowce (Marchantiophyta)

  • bagniczka drobna (Cladopodiella francisci)
  • bagniczka pływająca (Cladopodiella fluitans)
  • czubek delikatny (Lophozia laxa)
  • czubek główkowaty (Lophozia capitata)
  • czubek Ruthego (Lophozia rutheana)
  • gwiaździanka workowata (Asterella saccata)
  • jednoczepek Hookera (Haplomitrium hookeri)
  • lśniątka zakrzywiona (Riccardia incurvata)
  • lśniątka zatokowa (Riccardia chamedryfolia)
  • łowiak łańcuszkowaty (Cephalozia catenulata)
  • mannia pachnąca (Mannia fragrans)
  • merkia irlandzka (Moerckia hibernica)
  • natorfek nagi (Odontoschisma denudatum)
  • natorfek torfowcowy (Odontoschisma sphagni)
  • nowellia krzywolistna (Nowellia curvifolia)
  • ostroczepek łuskowaty (Oxymitra incrassata)
  • pallawicinia Lyella (Pallavicinia lyellii)
  • płożyk wonny (Geocalyx graveolens)
  • skapanka błotna (Scapania paludicola)
  • sznurnik falistolistny (Jamesoniella undulifolia)
  • wgłębka Hübenera (Riccia huebeneriana)
  • wgłębka rzęsista (Riccia ciliifera)
  • wgłębka szara (Riccia trichocarpa)
  • wieloklap Kunzego (Barbilophozia kunzeana)
  • zgiętolist nadrzewny (Anastrophyllum hellerianum)

mchy (Bryophyta)

  • bagiennik widłakowaty (Pseudocalliergon lycopodioides)
  • bagiennik żmijowaty (Pseudocalliergon trifarium)
  • bagnik (Philonotis) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
    • bagnik zdrojowy (Philonotis fontana)
  • bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)
  • bezrąbek czterokanciasty (Pyramidula tetragona)
  • białozębowate (Leucodontaceae)
  • błotniszek wełnisty (Helodium blandowii)
  • błyszcze włoskowate (Tomentypnum nitens)
  • boczeń nastroszony (Pleurochaete squarrosa)
  • brodek Randa (Tortula randii)
  • brodek zwisły (Tortula cernua)
  • długoszyj piłkowany (Tayloria serrata)
  • drabinowiec mroczny (Cinclidium stygium)
  • drobniaczek łukowaty (Seligeria campylopoda)
  • drobniaczek rozłożysty (Seligeria patula)
  • drobniaczek wapienny (Seligeria calcarea)
  • gajniczek krótkodzióbkowy (Loeskeobryum brevirostre)
  • gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides)
  • haczykowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus)
  • jeżolist zwyczajny (Antitrichia curtipendula)
  • kędziarzawka krucha (Tortella fragilis)
  • kędzierzawka żółtozielona (Tortella flavovirens)
  • krótkoząb skalny (Brachydontium trichodes)
  • krótkosz namurnikowy (Brachythecium geheebii)
  • krzewik źródliskowy ( Thamnobryum alopecurum)
  • krzywoszczeć pogięta (Campylopus flexuosus)
  • krzywoszczeć Schimpera (Campylopus schimperi)
  • krzywoszczeć torfowa (Campylopus pyriformis)
  • krzywoszyj korzeniowy (Amblystegium radicale)
  • krzywoząb podsadnikowy (Anacamptodon splachnoides)
  • miechera (Neckera) - wszystkie gatunki
  • moczara sierpowata (Dichelyma falcatum)
  • moczara włoskowata (Dichelyma capillaceum)
  • mokradłosz wielkolistny (Calliergon megalophyllum)
  • mokradłosz Richardsona (Calliergon richardsonii)
  • mszar krokiewkowaty (Paludella squarrosa)
  • naleźlina (Andreaea) - wszystkie gatunki
  • nastroszek (Ulota) - wszystkie gatunki
  • nibyprątnik torfowy (Pseudobryum cinclidioides)
  • nurzypląs czarniawy (Cinclidotus riparius)
  • nurzypląs lancetowaty (Cinclidotus fontinaloides)
  • osadniczek goły (Discelium nudum)
  • parzęchlin (Meesia) - wszystkie gatunki
  • pędzliczek brodawkowaty (Syntrichia papillosa)
  • pędzliczek chiński (Syntrichia sinensis)
  • pędzliczek gładkowłoskowy (Syntrichia laevipila)
  • pędzliczek szerokolistny (Syntrichia latifolia)
  • pędzliczek zielonawy (Syntrichia virescens)
  • płaskolist lśniący (Hookeria lucens)
  • płaskomerzyk orzęsiony (Plagiomnium drummondii)
  • podsadnik kulisty (Splachnum sphaericum)
  • podsadnik pęcherzykowaty (Splachnum ampullaceum)
  • prątnik brandenburski (Bryum neodamense)
  • prątnik jajowaty (Bryum subneodamense)
  • prątnik meklemburski (Bryum warneum)
  • prątnik nadobny (Bryum calophyllum)
  • prątnik okrągłolistny (Bryum cyclophyllum)
  • prątnik solniskowy (Bryum salinum)
  • prątnik zbiegający (Bryum weigelii)
  • rokiet łąkowy (Hypnum pratense)
  • rokiet Sautera (Hypnum sauteri)
  • rozłupek brunatny (Schistidium brunnescens)
  • rozłupek czarniawy (Schistidium atrofuscum)
  • rozłupek wiotki (Schistidium flaccidum)
  • rozłupek włoskoząb (Schistidium trichodon)
  • różnoząb delikatny (Cynodontium tenellum)
  • różnoząb smukły (Cynodontium gracilescens)
  • różnoząb zwodniczy (Cynodontium fallax)
  • siatkoząb darniowy (Coscinodon cribrosus)
  • sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus)
  • sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus)
  • sierpowiec jeziorny (Drepanocladus stagnatus)
  • sierpowiec moczarowy (Drepanocladus sendtneri)
  • sierpowiec włosolistny (Drepanocladus capillifolius)
  • skorpionowiec brunatny (Scorpidium scorpioides)
  • skrobak rozłupany (Cnestrum schistii)
  • skrzydlik długoszowaty (Fissidens osmundoides)
  • skrzydlik studziennik (Fissidens fontanus)
  • skrzydlik tęgoszczecinowy (Fissidens crassipes)
  • strzechewka bruzdowana (Orthogrimmia sessitana)
  • strzechewka darniowa (Orthogrimmia caespiticia)
  • strzechwa bezząb (Grimmia anodon)
  • strzechwa włosista (Grimmia crinita)
  • strzechwowiec okrągły (Dryptodon orbicularis)
  • strzechwowiec zwodniczy (Dryptodon decipiens)
  • szurpek bezzębny (Orthotrichum gymnostomum)
  • szurpek delikatny (Orthotrichum tenellum)
  • szurpek drobny (Orthotrichum microcarpum)
  • szurpek porosły (Orthotrichum lyellii)
  • szurpek Rogera (Orthotrichum rogeri)
  • szurpek słoikowaty (Orthotrichum urnigerum)
  • szurpek skalny (Orthotrichum rupestre)
  • szurpek szwedzki (Orthotrichum scanicum)
  • szydłosz cienki (Cirriphyllum tenuicaule)
  • ślimakobrzeżek lessowy (Hilpertia velenovskyi)
  • tęposz niski (Leptodictyum humile)
  • tępoząb białawy (Amblyodon dealbatus)
  • torfowiec (Sphagnum)- wszystkie gatunki z wyjątkiem:
    • torfowca kończystego (Sphagnum fallax)
    • torfowca nastroszonego (Sphagnum squarrosum)
  • trzęsiec meklemburski (Timmia megapolitana)
  • tujnik maleńki (Cyrto-hypnum minutulum)
  • warnstorfia włoskolistna (Warnstorfia trichophylla)
  • widłoząb Bergera (Dicranum undulatum)
  • widłoząb błotny (Dicranum bonjeanii)
  • widłoząb płowy (Dicranum fulvum)
  • widłoząb sudecki (Dicranum sendtneri)
  • widłoząb zielony (Dicranum viride)
  • wodnokrzywoszyj rzeczny (Hygroamblystegium fluviatile)
  • wodnokrzywoszyj zanurzony (Hygroamblystegium tenax)
  • zdrojek łuseczkowaty (Fontinalis squamosa)
  • zdrojek rokietowaty (Fontinalis hypnoides)
  • zdrojek szwedzki (Fontinalis dalecarlica)
  • zrostniczek zielony (Zygodon viridissimus)
  • zrostniczek wysmukły (Zygodon gracilis)
  • zwiesiniec szorstki (Dicranodontium asperulum)
  • zwiślik (Anomodon) - wszystkie gatunki

paprotniki (Pteridophyta)

  • długosz królewski (Osmunda regalis)
  • gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)
  • języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)
  • nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
  • marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia)
  • paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
  • paprotnik (Polystichum ) - wszystkie gatunki
  • pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
  • podejźrzon (Botrychium) - wszystkie gatunki
  • podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
  • poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora)
  • poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris)
  • rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
  • salwinia pływająca (Salvinia natans)
  • skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
  • skrzyp pstry (Equisetum variegatum)
  • widliczka (Selaginella) - wszystkie gatunki
  • widłakowate (Lycopodiaceae) - wszystkie gatunki
  • włosocień cienisty (Trichomanes speciosum)
  • zanokcica serpentynowa (Asplenium adiantum-nigrum)
  • zanokcica ciemna (Asplenium adulterinum)
  • zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium)
  • zmienka górska (Cryptogramma crispa)

nagozalążkowe (pinophytina)

dwuliścienne (magnoliopsida)

  • aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa)
  • arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis)
  • arnika górska (Arnica montana)
  • aster gawędka (Aster amellus)
  • aster solny (Aster tripolium)
  • babka nadmorska (Plantago maritima)
  • babka pierzasta (Plantago coronopus)
  • bagno zwyczajne (Ledum palustre)
  • brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora)
  • brzoza karłowata (Betula nana)
  • brzoza niska (Betula humilis)
  • brzoza ojcowska (Betula x oycoviensis)
  • chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
  • chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii)
  • centuria (Centauriu) - wszystkie gatunki
  • ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens)
  • cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)
  • cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens)
  • czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa)
  • dyptam jesionolistny (Dictamnus albus)
  • dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)
  • dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
  • dziurawiec nadobny (Hypericum pulchrum)
  • dziurawiec wytworny (Hypericum elegans)
  • dzwonecznik wonny (Adenophora lilifolia)
  • dzwonek boloński (Campanula bononiensis)
  • dzwonek brodaty (Campanula barbata)
  • dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)
  • dzwonek piłkowany (Campanula serrata)
  • dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)
  • dzwonek syberyjski (Campanula sibirica)
  • fiołek bagienny (Viola uliginosa)
  • fiołek mokradłowy (Viola stagnina)
  • fiołek torfowy (Viola epipsila)
  • gnidosz (Pedicularis) - wszystkie gatunki
  • goryczka (Gentiana) - wszystkie gatunki
  • goryczuszka (goryczka) (Gentianella) - wszystkie gatunki
  • goździk kosmaty (Dianthus armeria)
  • goździk lodowcowy (Dianthus glacialis)
  • goździk lśniący (Dianthus nitidus)
  • goździk okazały (Dianthus speciosus)
  • goździk piaskowy (Dianthus arenarius)
  • goździk postrzępiony (Dianthus plumarius)
  • goździk pyszny (Dianthus superbus)
  • goździk siny (Dianthus gratianopolitanus)
  • goździk skupiony (Dianthus compactus)
  • grążel drobny (Nuphar pumila)
  • groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius)
  • groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis)
  • groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)
  • grzybienie północne (Nymphaea candida)
  • grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
  • jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
  • jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
  • jaskier illiryjski (Ranunculus illyricus)
  • języczka syberyjska (Ligularia sibirica)
  • kłokoczka południowa (Staphylea pinnata)
  • konitrut błotny (Gratiola officinalis)
  • kokorycz drobna (Corydalis pumila)
  • kotewka orzech wodny (Trapa natans)
  • len austriacki (Linum austriacum)
  • len włochaty (Linum hirsutum)
  • len złocisty (Linum flavum)
  • leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)
  • lepnica litewska (Silene lithuanica)
  • lindernia mułowa (Lindernia procumbens)
  • lnica wonna (Linaria odora)
  • lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)
  • lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)
  • łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata)
  • malina moroszka (Rubus chamaemorus)
  • mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi)
  • mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)
  • miłek wiosenny (Adonis vernalis)
  • miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) (Melittis melissophyllum)
  • mlecznik nadmorski (Glaux maritima)
  • nadbrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
  • naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
  • nawodnik (Elatine) - wszystkie gatunki
  • niebielistka trwała (Swertia perennis)
  • omieg górski (Doronicum austriacum)
  • orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
  • ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa)
  • ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum)
  • ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris)
  • parzydło leśne (Aruncus sylvestris)
  • pierwiosnek (Primula) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
    • pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)
    • pierwiosnek lekarski (Primula veris)
  • pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)
  • pełnik (Trollius)
  • pięciornik śląski (Potentilla silesiaca)
  • pływacz (Utricularia) - wszystkie gatunki
  • pokrzyk wilcza-jagoda (Atropa belladonna)
  • pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
  • powojnik prosty (Clematis recta)
  • pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)
  • przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) (Hepatica nobilis)
  • przytulia krakowska (Galium cracoviense)
  • przytulia stepowa (Galium valdepilosum)
  • przytulia sudecka (Galium sudeticum)
  • pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschianav
  • rojnik górski (Sempervivum montanum)
  • rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera)
  • rojownik włochaty (Jovibarba hirta)
  • rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides)
  • rosiczka (Drosera) - wszystkie gatunki
  • róża francuska (Rosa gallica)
  • różanecznik żółty (Rhododendron luteum)
  • rukiew (Nasturtium) - wszystkie gatunki
  • rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa)
  • sasanka alpejska (Pulsatilla alba)
  • sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
  • sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (Pulsatilla patens)
  • sasanka słowacka (Pulsatilla slavica)
  • sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis)
  • sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris)
  • selery błotne (Apium repens)
  • selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum)
  • sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia)
  • skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata
  • skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
  • soliród zielny (Salicornia europaea)
  • starodub łąkowy (Ostericum palustre, Angelica palustris)
  • szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
  • szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus)
  • tawuła średnia (Spiraea media)
  • tłustosz (Pinguicula) - wszystkie gatunki
  • tocja alpejska (Tozzia alpinav)
  • tojad (Aconitum) - wszystkie gatunki
  • warzucha polska (Cochlearia polonica)
  • warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae)
  • wawrzynek główkowaty (Daphne cneorum)
  • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
  • wężymord stepowy (Scorzonera purpurea)
  • wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
  • wielosił błękitny (Polemonium coeruleum)
  • wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
  • wierzba lapońska (Salix lapponum)
  • wilczomlecz pstry (ostromlecz pstry) (Euphorbia epithymoides)
  • wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa)
  • włosienicznik (Batrachium) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
    • włosienicznik krążkolistny (Batrachium circinatum)
  • woskownica europejska (Myrica gale)
  • wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
  • zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia)
  • zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)
  • zaraza (Orobanche) - wszystkie gatunki
  • zarzyczka górska (Cortusa matthioli)
  • zerwa kulista (Phyteuma orbiculare)
  • zdrojek źródlany (Montia fontana)
  • zimoziół północny (Linnaea borealis)
  • żmijowiec czerwony (Echium russicum)

jednoliścienne (Liliopsida)

  • bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
  • buławnik (Cephalanthera) - wszystkie gatunki
  • cebulica dwulistna (Scilla bifolia)
  • ciemiężyca biała (Veratrum album)
  • ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum)
  • ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)
  • czosnek syberyjski (Allium sibiricum)
  • dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)
  • elisma wodna (Luronium natans)
  • gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
  • gołek białawy (Leucorchis albida)
  • gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)
  • gółka wonna (Gymnadenia odoratissima)
  • jezierza giętka (Najas flexilis)
  • jezierza mniejsza (Najas minor)
  • kaldesia dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia)
  • kłoć wiechowata (Cladium mariscus)
  • koleantus delikatny (Coleanthus subtilis)
  • kosaciec bezlistny (Iris aphylla)
  • kosaciec syberyjski (Iris sibirica)
  • kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata)
  • kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)
  • kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis)
  • kruszczyk (Epipactis) - wszystkie gatunki)
  • kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata)
  • kukułka (Dactylorhiza) - wszystkie gatunki
  • liczydło górskie (Streptopus amplexifolius)
  • lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum)
  • lilia złotogłów (Lilium martagon)
  • lipiennik Loesela (Liparis loeselii)
  • listera jajowata (Listera ovata)
  • listera sercowata (Listera cordata)
  • marzyca czarniawa (Schoenus nigricans)
  • marzyca ruda (Schoenus ferrugineus)
  • mieczyk błotny (Gladiolus paluster)
  • mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)
  • miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis)
  • obrazki alpejskie (Arum alpinum)
  • obrazki plamiste (Arum maculatum)
  • obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
  • ostnica (Stipa) - wszystkie gatunki
  • ozorka zielona (Coeloglossum viride)
  • pajęcznica liliowata (Anthericum liliago)
  • perłówka siedmiogrodzka (Melica transsylvanica)
  • podkolan biały (Platanthera bifolia)
  • podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)
  • ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica)
  • ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis)
  • potrostek alpejski (Chamorchis alpina)
  • przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)
  • rdestniczka gęsta (Groenlandia densa)
  • storczyca kulista (Traunsteinera globosa)
  • storczyk (Orchis) - wszystkie gatunki
  • storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)
  • szafran spiski (Crocus scepusiensis)
  • szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris)
  • szafirek miękkolistny (Muscari comosum)
  • śniadek (Ornithogalum)- wszystkie gatunki
  • śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
  • śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum)
  • tajęża jednostronna (Goodyera repens)
  • turzyca bagienna (Carex limosa)
  • turzyca Davalla (Carex davalliana)
  • turzyca delikatna (Carex supina)
  • turzyca patagońska (Carex magellanica)
  • turzyca pchla (Carex pulicaris)
  • turzyca rozsunięta (Carex divulsa)
  • turzyca strunowa (Carex chordorrhiza)
  • turzyca życicowa (Carex loliacea)
  • turzyca żytowata (Carex secalina)
  • wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
  • wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)
  • wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)
  • wełnianka delikatna (Eriophorum gracile)
  • wiechlina granitowa (Poa granitica)
  • wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos)
  • zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
  • zostera morska (Zostera marina)
  • żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)
* - brak polskiej nazwy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.