List do Filemona - list św. Pawła zaadresowany do Filemona - chrześcijanina kolosańskiego (Frygia), stanowiący księgę Nowego Testamentu. List do Filemona jest krótkim osobistym listem, którego dostarczycielem jest Onezym - zbiegły niewolnik, należący do Filemona. Apostoł wstawia się za niewolnikiem, który stał się w międzyczasie chrześcijaninem i obiecuje uiścić odszkodowanie za ewentualne szkody, spowodowane przez Onezyma.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.