Linia spektralna jest ciemną lub jasną linią w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą w skutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości.
Linie spektralne są wynikiem oddziaływania pomiędzy układem kwantowym (zazwyczaj atomy, ale czasami też molekuły i jądra atomowe) i pojedynczymi fotonami. Kiedy foton ma dokładnie taką energię, by zmienić energetyczny stan układu (w przypadku atomu jest to zazwyczaj zmiana, przez elektron, swojej orbity), zostaje on zaabsorbowany. Wtedy jest on spontanicznie re-emitowany albo nie zmieniając swojej częstotliwości albo w kaskadzie, gdzie suma energii fotonów emitowanych jest równa energii pochłoniętego fotonu.
W zależności od geometrii gazu, źródła fotonów i obserwatora zostanie stworzona linia emisyjna lub linia absorpcyjna. Jeżeli gaz znajduje się pomiędzy źródłem fotonów i obserwatorem, zostanie zaobserwowany spadek w natężeniu światła w częstotliwości przypadkowego fotonu, jako że re-emitowane fotony będą zwrócone w innych kierunkach niż oryginalny. Wtedy powstanie linia absorpcyjna. Jeśli obserwator patrzy na gaz, ale bez widzenia źródła fotonów, zobaczy on tylko re-emitowane fotony w wąskim paśmie częstotliwości. I wtedy powstanie linia emisyjna. na okolicznościowym znaczku pocztowym
Linie absorpcyjne i emisyjne są wysoce zależne od rodzaju atomów odpowiedzialnych za ich produkcję i dlatego mogą być łatwo użyte do badania składu chemicznego dowolnej substancji zdolnej do przepuszczania przez siebie światło (zazwyczaj jest w tym celu używany gaz). Ten też sposób jest używany do badania budowy gwiazd i innych ciał niebieskich, co stanowi naszą główną informacje o tych obiektach. Także zależą od fizycznych własności gazu, co również jest szeroko używane w astronomii. Pionierem takich badań był Joseph von Fraunhofer, od jego nazwiska linie absorbcyjne nazywane bywają liniami Fraunhofera.
Inne mechanizmy, kiedy oddziaływanie atomu z fotonem może wyprodukować linię spektralną. W zależności od określonego, fizycznego oddziaływania (z molekułami, pojedynczymi cząstkami itp.) częstotliwość zaangażowanych fotonów będzie się szeroko wahać i linia będzie obserwowana przez całe widmo, od fal radiowych do promieniowania gamma.
Linia rozszerza się na pewien zakres częstotliwości, zamiast pojawić się tylko dla jednej, konkretnej. Powody tego poszerzania są różne:
  • Naturalne poszerzenie: przede wszystkim łączy przebywanie w stanie wzbudzonym z dokładną energią, tak że ten sam stan wzbudzony będzie się nieznacznie różnił energetycznie dla różnych atomów.
  • Poszerzenie dopplerowskie: Atomy będą miały różne prędkości, więc będą widziały fotony przesunięte w czerwoną lub niebieską stronę widma, absorbując fotony o różnych energiach z punktu widzenia obserwatora. Im wyższa temperatura gazu, tym większe występują różnice w prędkościach i większe poszerzenie linii.
  • Poszerzenie wskutek ciśnienia: Obecność innych atomów przesuwa energię poziomów energetycznych, które są odpowiedzialne za powstawanie linii. Efekt zależy od gęstości gazu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.