Liliowce

Liliowce (podgląd zawartości)

(Liliales) rząd roślin należący do klasy jednoliściennych. Obejmuje liczne formy o archaicznych cechach, które nawiązują do przodków jednoliściennych. Są to rośliny zielne. Opis ;owocolistków (rzadziej 3 wolne słupki) jest górny lub dolny. Kwiaty są owadopylne - owady przybarwiane są przez barwny okwiat i zbierają nektar produkowany przez miodniki umieszczone w zalążni słupka.
Wyniki wyszukiwań związane z "Liliowce"
wyników 2