Stała Avogadra, inaczej liczba Avogadra, to liczba cząsteczek w jednym molu substancji. Oznaczana przez NA (lub L - lepiej unikać ze względu na tak samo oznaczaną stałą Loschmidta), wynosi:
NA = 6,022 141 99(47) · 1023 mol-1

Należy zwrócić uwagę na fakt, że stała Avogadra nie jest wielkością bezwymiarową.
Stałą Avogadra (liczbę Avogadra) używa się również do określania ilości innych niż cząsteczki indywiduów chemicznych jak: jony, atomy, "jednostki formalne" lub "cząsteczki formalne" (np. NaCl - nie tworzy cząsteczek), także np. elektrony.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.