Nazwa liceum pochodzi z języka greckiego Lykeion. Jest to średni stopień w szkolnictwie.
Od V wieku p.n.e. istniał gimnazjon (gymnásion) przy świątyni Apollina Likejosa w Atenach nad Ilissosem - w ogrodach zwanych Likejonem. Nazwa ogrodów i gimnazjonu pochodzi najprawdopodobniej od Likejosa.

W 355 p.n.e. Arystoteles, gdy powrócił do Aten, założył szkołę zwaną Likejonem albo szkołą perypatetycką. Uczynił ją instytutem zespołowych i planowych badań naukowych w dziedzinie humanistycznej i przyrodoznawczej. Do przedstawicieli tej szkoły należą m.in. Teofrast, Eudemos, Arystoksenos i Dikajarch.

W czasach nowożytnych był to typ szkoły średniej:
  • według projektu Jeana A. Condorceta z 1792 - najwyższy stopień systemu szkół we Francji; od 1802 - państwowa szkoła średnia (lycée);
  • w wielu krajach nazwa szkół średnich różnych typów;
  • w Polsce pierwszymi liceami były:
    • 1804 - Liceum Krzemienieckie,
    • 1862 - Liceum Lubelskie.
W latach 1932-1948 istniały w Polsce dwuletnie licea ogólnokształcące oraz trzyletnie licea pedagogiczne i zawodowe. W 1948 wprowadzono czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie liceum zawodowe (technikum).
Przed reformą szkolnictwa w 1999 do liceum uczęszczało się po ukończeniu siedmioletniej, a od 1967 - ośmioletniej szkoły podstawowej, nauka w liceum trwała zaś 4 lata.
Obecnie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej uczeń uczęszcza do trzyletniego gimnazjum. Potem może zdecydować się na trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, bądź dwu-trzyletnią szkołę zawodową. Absolwenci liceum przystępują do egzaminu dojrzałości od roku 2005 do egzaminu maturalnego).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.