Liberalna Partia Kanady, angielska oficjalna nazwa Liberal Party of Canada, francuska oficjalna nazwa Parti libéral du Canada - partia polityczna działająca w Kanadzie.
Program partii zmieniał się przez lata w zależności od epoki i oscylował pomiędzy popieraniem swobód gospodarczych (np. kadencja Jean Chretien), a tworzeniem socjalnego państwa opiekuńczego (kadencja Pierre Trudeau). Jednak pewne założenia ideologiczne pozostają niezmienne, przez niemal 150 lat historii partii.
Jak to określa oficjalny dokument:
The Liberal Party of Canada is Committed to the view the dignity of each individual man and women is the cardinal principle of democratic society and the primary purpose of all political organization and activity in such society.
Po pełny tekst dokumentu
Godność człowieka, bez względu na pochodzenie, rasę, religię, przekonania społeczne i polityczne oraz umacnianie demokracji, a przy tym jedności narodowej - są najważniejszymi wyróżnikami filozofii Partii Liberalnej.
W gospodarce Partia Liberalna zawsze opowiadała się za zniesieniem barier ekonomicznych, liberalizacją handlu międzynarodowego, minimalizacją regulacji oraz wolnością gospodarowania.
Historycznie Partia Liberalna wiązana jest z katolicyzmem, aczkolwiek współcześnie nie ma to zasadniczego znaczenia.
Sumaryczny okres rządów Partii Liberalnej w ciągu 136 lat od Konfederacji do 2004, wynosi 81 lat (plus cztery lata w koalicji). Partia Liberalna kształtowała obraz Kanady w czasie najistotniejszych momentów w jej historii. Za czasów jej rządów (lub współrządców) Kanada wzięła udział w dwóch wojnach światowych, uzyskała pełną suwerenność i stała się potęgą gospodarczą. W czasie rządów liberałów uchwalono najistotniejsze dla Kanady prawa - Konstytucję, Kartę Praw; powstały i zostały urzeczywistnione koncepcje państwa przyjaznego (lecz nie nadopiekuńczego) oraz społeczeństwa wielokulturowego.
Liberalna Partia Kanady jest instytucją działającą na poziomie federalnym. W każdej prowincji działają prowincjonalne partie liberalne. Są one niezależnymi partiami, posiadającymi specyficzne programy, często jednak koordynujące wzajemnie swe działania.
Liderzy Partii Liberalnej:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.