Liść -

Liść - element budowy sporofitu rośliny naczyniowej, pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Wyróżnia sie dwa podstawowe rodzaje liści: mikrofile i makrofile. Mikrofile występują u prymitywnych paprotników, takich jak widłaki, Psilotum, poryblin. Mikrofile mają kształt łuskowaty i niewielką powierzchnię, mogą zawierać pasma tkanki przewodzącej, ale mogą też składać się z samego miękiszu, jak u Psilotum. Makrofile występują u większości roślin naczyniowych i zawierają rozbudowany system przewodzący, u roślin dwuliściennych widoczny w postaci skomplikowanej siateczki, u jednoliściennych w postaci równoległych "nerwów".
Cechy takie jak użyłkowanie liścia i usytuowanie liścia na łodydze są często cechami charakterystycznymi gatunku, podobnie jak: kształt liścia, zakończenie blaszki liściowej, kształt brzegu liścia. Wszystkie te cechy są stosowane w opisie gatunkowym rośliny kwiatowej.
Do szczególnego rodzaju liści należą liścienie, czyli liście zarodkowe.
Liście mogą ulegać różnym modyfikacjom, ulegając przekształceniu w liście spichrzowe (cebula), liście pułapkowe (rośliny mięsożerne) czy ciernie (sukulenty).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.