Leo_von_Caprivi -
Leo von Caprivi, (ur. 24 lutego 1831 w Charlottenburgu, zm. 6 lutego 1899 w Skyren), kanclerz niemiecki od 20 marca 1890 do 26 października 1890.
Pełne nazwisko: Georg Leo Graf von Caprivi hrabia de Caprara de Montecuculi.
Do wojska wstąpił w 1849, przeszedł przez wszystkie stopnie kariery wojskowej. Uczestniczył w wojnie austriacko-pruskiejj 1866 w stopniu major generalnego sztaby przy głównym komendancie I korpusu. Podczas wojny francuskiej 1870-1871 był podpułkownikiem i szefem sztaby V korpusu. W 1877 został mianowany generałem, a w 1882 komendantem 30-tej dywizji w Metz.
W 1883 powołany został na szefa admiralicji, czyli ministra marynarki niemieckiej. Po odejściu Bismarcka, niespodziewanie został 20 marca 1890 kanclerzem. Z początku piastował też stanowisko prezesa ministrów pruskich, godność tą złożył dopiero 24 marca 1892.
Odnowienie trójprzymierza, reforma wojskowa i traktaty handlowe z Austro-Węgrami, Włochami, Belgią, Szwajcarią, Rumunią i Rosją, za które w dniu 18 grudnia 1891 wyniesiony został do godności hrabiowskiej, są wybitniejszymi punktami jego działalności politycznej. Za jego rządów, stosowanie prawa przeciwko socjalistom zostało złagodzone; prawo z dnia 4 maja 1874 o karach za odprawianie nabożeństw, uchylone zostało już w 1890; w Poznańskim oraz w Alzacji i Lotaryngii, zaniechany został system bezwzględnego niemczenia; zniesiono dokuczliwe przepisy paszportowe itd.
Powodem ustąpienia Caprici 26 października 1894 był zbyt łagodny projekt ustawy przeciwko wywrotowcom, w rzeczywistości upadek jego był skutkiem długiej i wytrwałej kampanii, jaką prowadzili przeciw niemu Junkrowie i stronnictwo agrarne pod protektoratem księcia Bismarcka.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.