Lekarzem nazywamy wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, posiadającego właściwe fachowe wykształcenie, na które składają się studia wyższe na uczelni medycznej oraz kształcenie podyplomowe. Podstawowym zadaniem lekarza jest leczenie pacjentów i profilaktyka zdrowotna.
W Polsce ten tytuł zdobywa się kończąc wydział lekarski na Akademii Medycznej, a do 1950 na wydziałach lekarskich uniwersytetów. Uprawia on do zdobywania wyższych tytułów naukowych (odpowiednik magistra). Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po zakończeniu rocznego stażu (do 1973 staż był dwuletni). Obowiązki i prawa lekarza reguluje Ustawa o Zawodzie Lekarza. Znaczny rozwój nauk medycznych spowodował konieczność wprowadzenia specjalizacji i podspecjalności. Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci weterynarii (lekarz weterynarii) oraz stomatologii (lekarz stomatologii).

Linki zewnętrzne:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.