Lek to każda substancja niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego) stosowana wobec organizmów żywych (ludzi, zwierząt a także roślin) w celach leczniczych, diagnostycznych, profilaktycznych oraz w celu modyfikacji czynności fizjologicznych. Definicję leku podają również podstawowe akty prawne dotyczące farmacji. W Polsce takim aktem jest ustawa Prawo farmaceutyczne (ostatnia wersja z 6 września 2001 roku). Leki uporządkowane są w klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC), umożliwiającej szybkie odszukanie właściwej substancji.
Ze względu na sposób przygotowania, dawki i mechanizm działania, leki można podzielić na allopatyczne i homeopatyczne. Leki allopatyczne to te, które działają przeciwnie do objawu, będące w obszarze zainteresowania farmakologii. Leki homeopatyczne przygotowywane poprzez potencjalizację wykorzystuje homeopatia zgodnie z zasadą podobieństwa objawów toksycznych lub uzyskanych w homeopatycznym badaniu leku do objawów chorobowych u pacjenta.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.