Las strefy umiarkowanej jest biomem, który podlega znacznym zmianom temperatury w ciągu roku i odpowiednim zmianom w cyklach wegetacyjnych. Na obszarach jego występowania znajdują się liczne jeziora, rzeki i strumienie. Drzewa zimą zrzucaja liście, co umożliwia wiosną rozwój runa i podszytu leśnego. Różnorodność gatunkowa i produktywność lasu strefy umiarkowanej, mniejsze wprawdzie niż lasu tropikalnego, są większe niż na sawannie. Sezonowość źródeł pożywienia powoduje sezonowe ruchy roślinożerców i związanych z nimi drapieżców. Lasy tej strefy rozwijają się na obszarach, gdzie okres wegetacji roślin trwa od 4 do 6 miesięcy, zima – od 3-4 miesięcy, roczna suma opadów wynosi od 700 do 1500 mm, a temperatury zmieniają się przeciętnie od -5 *C w styczniu do 20 *C w lipcu. Warunki klimatyczne tych obszarów wykazują dużą zmienność, głównie w zależności od położenia względem morza. W głębi kontynentów klimat jest bardziej suchy, z zimami mroźniejszymi i z cieplejszymi okresami letnimi niż na terenach nadmorskich. W kierunku północnym następuje też spadek średnich temperatur. Gleby są na ogół żyzne i bogate w próchnice. Łatwo dostrzegalną cechą lasów liściastych strefy umiarkowanej jest wyraźna sezonowość wyznaczona przez coroczny rozwój, a następnie zrzucanie liści przez drzewa i krzewy liściaste w czasie poprzedzającym okres suszy fizjologicznej, powodowanej przez niskie temperatury zimowe. Sezonowe zmiany tych lasów są również widoczne w warstwie runa. Na początku okresu wegetacyjnego, przed listnieniem drzew rozwijają się światłolubne rośliny zielone, wymagające ponadto odpowiedniego nagrzania gleby, aby osiągnąć fazę kwitnienia. W budowie omawianych lasów wyróżniają się trzy warstwy. W dość wysokiej, jedno-, dwu-, lub trzypoziomowej warstwie drzew 30m) występuje kilka gatunków, albo jeden dominuje, a pozostałe stanowią mniej lub bardziej liczną domieszkę. Warstwa krzewów jest lepiej lub słabiej rozwinięta w zależności od zbiorowiska. Runo składa się przeważnie z bylin, niekiedy z udziałem krzewinek w warstwie zielonej i zazwyczaj niewielkiej ilości mszaków w warstwie przyziemnej. Niewiele jest pnączy. Florę epifityczną reprezentują mszaki i porosty. Lasy liściaste strefy umiarkowanej zrzucające liście na zimę występują niemal wyłącznie na półkuli północnej. Rozpowszechnione są na dużych obszarach środkowej europy oraz częściowo zachodniej i wschodniej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.