Lasy ochronne w roku 2002 zajmowały w Polsce ponad 30% powierzchni leśnej (w Lasach Państwowych 46,8% powierzchni leśnej). Lasy te spełniają m.i. następujące funkcje:
  • lasów glebochronnych i wodochronnych (zabezpieczających gleby przed erozją i wysuszeniem jak również zabezpieczające cieki, zbiorniki wodne i wododziały),
  • lasów klimatycznych - chroniących mikroklimat obszarów urbanistycznych i przemysłowych,
  • lasów rekraacyjno-wypoczynkowych spełniających rolę wypoczynkową dla ludzi,
  • lasów uzdrowisko-klimatycznych - chroniących warunki i obszary uzrdowiskowe.
    Lasy ochronne narażone są na te same szkodliwe oddziaływanie człowieka (emisje przemysłowe) co i lasy użytkowe (gospodarcze), jednakże wyłączenie ich z normalnego użytkowania daje większą szansę na ich przetrwanie. Lasy te są wielkim dobrem narodowym i należy je chronić i doceniać w sposób szczególny poprzez tworzenie ścisłych rezerwatów przyrody i parków narodowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.