Lasy iglaste występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne. Jeśli teren, na którym znajduje się las, jest bardzo podmokły to głównym charakterystycznym gatunkiem rosnącym w runie leśnym jest bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz mchy. Lasy iglaste można podzielić ze względu na dominujący gatunek drzewa na:
  • Bór sosnowy - gdzie dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna,
  • Bór świerkowy - przeważającym gatunkiem jest świerk pospolity a w niektórych rejonach także limba (w Polsce lasy te rosną w górach),
  • Bór jodłowy - głównym składnikiem drzewostanu jest jodła (tego typu las znajduje sie w Górach Świętokrzyskich).
Istnieją także inne podziały lasów iglastych i tak w Polsce rosną:
  • Lasy sosnowe suche - charakteryzujące sie tym, że rosną na suchych glebach piaszczystych; głównymi składnikami flory są sosny zwyczajne, a w runie leśnym dominują mchy, porosty oraz rośliny kwiatowe,
  • Lasy sosnowe świeże - rosną na dosyć wilgotnych glebach; w runie leśnym rosną wrzosy, borówki oraz jagody czarne; wystepują w nich też drzewa liściaste np. brzoza
  • Lasy sosnowe bagienne - spotykamy je na glebach torfowych, podmokłych - drzewa są tu mniejsze, a głównymi roślinami spotykanymi w runie leśnym są mchy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.