Larwa słowo pochodzenia łacińskiego. Stadium rozwojowe zwierzęcia różniące się od postaci dojrzałej budową, trybem życia, a często także środowiskiem gdzie żyją larwy i osobniki dorosłe. Istnienie larwy w rozwoju osobniczym łączy się więc z przeobrażeniem. Z zasady larwy nie rozmnaża się płciowo, chociaż u niektórych występuje neotenia. Rozróżnia się wiele form larwalnych, typowych dla poszczególnych grup systematycznych, np. planula dla jamochłonów, cerkaria dla przywr, wągier dla tasiemców, gąsienica dla motyli, pluteus dla jeżowców, kijanka dla płazów, leptocefal dla węgorzy i inne. U niektórych gatunków mogą istnieć 2 i więcej stadia larwalne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.