LMTO (ang. Linear Muffin Tin Orbitals) - jedna z metod obliczeniowych ab initio stosowanych przy modelowaniu budowy cząsteczek umożliwiająca dokładne obliczenie struktury elektronowej cząsteczek i gęstości stanów elektronowych.
Metoda ta jest oparta na wcześniejszej technice DFT. Koordynatorem projektu rozwijania tej metody był Ole Krogh Andersen. Pierwsza wersja została udostępniona w 1988 roku. Ostatnie zmiany w projekcie TB-LMTO-ASA są datowane na rok 2000.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.