Kwartalnik Filozoficzny - czasopismo filozoficzne wydawane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie od 1923 do 1950; zlikwidowane przez władze. Publikował informacje o ruchu filozoficznym w Polsce i na świecie, przeglądy piśmiennictwa i sprawozdania z kongresów. Wieloletnim redaktorem naczelnym był Władysław Heinrich, stałym zaś współpracownikiem m.in. Zygmunt Zawirski.
W roku 1992 reaktywowany pod egidą PAU i Uniwersytetu Jagiellońskiego z zachowaniem ciągłości numeracji (tom 20, zeszyt 1-2). Redaktorem naczelnym jest Władysław Stróżewski. Obecnie publikuje głównie artykuły, sprawozdania, recenzje i dyskusje. Nakład: 500 egzemplarzy.
Adres redakcji:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filozofii
Grodzka 52
31-044 Kraków
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.