Kuma (ros. Кума) – rzeka w Rosji, płynie we wschodniej części Przedkaukazia. Jej długość wynosi około 800 km, a powierzchnia dorzecza – 33,5 tys. km².
Jej źródła znajdują się w Kaukazie na wysokości ponad 2000 m n.p.m. Płynie w kierunku wschodnim. Na Nizinie Nadkaspijskiej rzeka stopniowo zanika w piaskach, niekiedy uchodzi bezpośrednio do Morza Kaspijskiego. Jej najważniejszy dopływ do Podkumok. Wody rzeki Kuma wykorzystywane są do nawadniania, m.in. poprzez Kanał Terek-Kuma.
Ważniejsze miasta nad Kumą: Mineralne Wody, Zielenokumsk, Budionnowsk, Nieftiekumsk.
Dolny bieg Kumy uznawany jest za umowną granicę między Europą a Azją.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.