Kultura przeworska to kultura epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e., na terenach Polski i Ukrainy. Cechą charakterystyczną tej kultury są tak zwane groby księżycowe odkryte na terenie Kujaw i Śląska. Kultura ta objęła swym zasięgiem obszar Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, części Podlasia, Dolnego i Środkowego Śląska, północno-zachodnią część Górnego Śląska oraz Małopolskę. Nazwę przyjęła od cmentarzyska w Gaci koło Przeworska. Kultura ta rozwinęła się w wyniku napływu na te tereny Celtów na początku III w. p.n.e. Przedstawicielami tej kultury były federacje plemion znane jako Lugiowie (nazwa celtycka), a później Wandalowie (nazwa germańska). Podstawą gospodarki tej kultury było przede wszystkim rolnictwo oraz hodowla zwierząt.
Kultura przeworska istniała równocześnie z kulturą wielbarską, upadła w czasie wędrówek ludów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.