Kultura dominująca to kultura w ujęciu dystrybutywnym reprezentowana przez większość społeczeństwa lub przez społeczeństwo wpływające poprzez dyfuzję na kultury lokalne mniejszych społeczności. Kultura dominująca z jednej strony wpływa na kultury lokalne powodując ich regres lub nawet zanik. Jednakże wobec kultury dominującej podejmowane są działania przeciwstawne w formie ruchów kontrkulturowych czy tworzenia kultur alternatywnych. Ruch kontrkulturowy, przeciwstawiając się kulturze dominującej, często sięga do elementów kultur lokalnych ulegających zanikowi lub wypartych w przeszłości przez obcą wobec nich kulturę. Przykładem może być sięganie przez twórców muzyki black metalowej do elementów kulturowych charakterystycznych dla pierwotnych kultur europejskich wypartych przez chrześcijaństwo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.