Kształt liścia - Liście są ważną cechą rozpoznawczą roślin. Do rozpoznawania, czyli oznaczania gatunków roślin stosuje się tzw. klucze. Każdy klucz posługuje się specyficzną terminologią. Na opis liścia składają się na przykład szczegółowe opisy jego części, kształtu, osadzenia na łodydze. Nie bez znaczenia jest też rodzaj ulistnienia.

Osadzenie liścia

Wyróżnia się liście ogonkowe, siedzące i pochwiaste. Zarówno liść z ogonkiem jak i bez, może przy nasadzie tworzyć tak zwaną pochewkę liścia otaczającą łodygę.
a. długoogonkowy, b. bezogonkowy lub siedzący, c. obejmujący łodygę, d. z przylistkami, e. ze zdrewniałymi przylistkami

Użyłkowanie liści

Użyłkowanie liści (inaczej unerwienie) jest bardzo zróżnicowane. W liściach o unerwieniu pierzastym wyróżnia się silny nerw główny, z którego wychodzą nerwy boczne rozprzestrzeniające sie w blaszce, lub w blaszkach poszczególnych listków liścia złożonego. Powstaje w ten sposób sieć nerwów otaczających wiele małych wielokątów miękiszu (parenchymy). Liście klonu palmowego mają wiele nerwów głównych, ułożonych wachlarzowato, przez co liść wygląda, jakby składał się z wielu zrośniętych razem pojedynczych liści.
a. pierzaste, b. siatkowate, c. równoległe

Kształt blaszki

Liście można rozróżnić na podstawie kształtu blaszki. Najważniejsze rodzaje to: liść trawiasty, liść szablasty, liść lancetowaty, liść jajowaty, liść owalny, liść sercowaty, liść nerkowaty, liść strzałkowy, liść oszczepowaty.
a. szpilkowy, b. igłowy, c. równowąski, d. lancetowaty, e. owalnie lancetowaty, f. jajowaty, g. spiczasto-jajowaty, h. odwrotnie jajowaty, i. łopatkowaty, j. eliptyczny, k. okrągły,
l. nerkowaty, m. odwrotnie sercowaty, n. sercowaty, o. romboidalny, p. pierzastowrębny, r. oszczepowaty,
s. strzałkowaty, t. trójkątny

Brzeg blaszki

Wyróżnia się liście całobrzegie, karbowane, faliste, ząbkowane, piłkowane, podwójnie piłkowane, przęsione, kolczaste i inne.
A. liść całobrzegi B. liść karbowany C. liść ząbkowany D. liść piłkowany E. liść podwójnie piłkowany
F. liść ząbkowany z kolcami G. liść poszarpany H. liść falisto wcięty

Wcięcie blaszki

Liście mogą być:
dłoniasto-
 wrębne
 sieczne
 dzielne
pierzasto-
 wrębne
 sieczne
 dzielne

Liść złożony

Liście złożone - blaszka liściowa złożona z samodzielnych listków.
a. liść trójlistkowy, b. dłoniasto złożony, c. nieparzystopierzasty z wąsami, d. parzystopierzasty, e. wachlarzowatopalczasty, f. dłoniasto klapowany, g. podwójnie nieparzystopierzasty

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.