Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie (podgląd zawartości)

Istniejące w latach polskie, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane Francji. Zostało stworzone przez Napoleona I na mocy traktatów pokojowych podpisanych 7 i 9 lipca Tylży z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego. Główne miasta: Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Kalisz i Toruń. Nawiązując do tradycji XVIII w. przydano Księstwu na króla Fryderyka Augusta, wnuka króla Augusta III Sasa, a konstytucję według wzorów napoleońskiej konstytucji francuskiej z Napoleon nie zgodził się bowiem na przywrócenie Konstytucji 3 Maja, jako zbyt konserwatywnej.
Wyniki wyszukiwań związane z "Księstwo_Warszawskie"
wyników 17