Książański Park Krajobrazowy znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego i leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych. W obrębie gmin Wałbrzych, Świdnica, Stare Bogaczowice, Dobromierz i Świebodzice.
Park utworzono 28 października 1981 roku. Zajmuję powierzchnię 3155, a jego otulina - 5933ha.
 • Typy krajobrazów: L/K/W
 • Położenie geograficzne: 50°54' N 16°18' E
Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:
 • Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)
 • Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)
 • Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)

Flora

Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Wiele pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa. Obszary leśne dzielą się na:
  • grądy
  • kwaśną buczynę górską
  • zespół olszyny podgóskiej

Fauna

Rezerwaty

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.