Krytyka literacka to działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka lit. opiera się o teorię literatury i filozofię.
W Polsce o początkach krytyki literackiej można mówić po roku 1811, kiedy Stanisław Kostka Potocki wydał Rozprawę o zasadach krytyki i o potrzebie wprowadzenia jej u nas.

Znani polscy krytycy

Ważne pojęcia zw. z krytyką literacką

Nowa krytyka (nouvelle critique, new criticism) - Formalizm rosyjski - Czytelnik (reader-oriented theories) - Strukturalizm - Marksizm - Feminizm - Poststrukturalizm - Psychoanaliza - Dekonstrukcja - Postmodernizm - Postkolonializm - Queer theory
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.