Krysznaizm - początkowo odrębna religia w łonie hinduizmu, później (po uznaniu Kryszny za awatara Wisznu) forma wisznuizmu, w której źródłem wszechrzeczy - Isztadevatą czyli Bogiem osobistym - jest Kryszna. Kryszna jest róznież pierwotnym Bogiem i źródłem dziesięciu swoich inkarnacji (awatarów) (również Wisznu).
Krysznaizm opiera się na bhakti i bhakti jodze. Świętą księgą krysznaizmu jest Bhagawadgita.
Poza Indiami krysznaizm praktykowany i propagowany jest m.in. przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.