Krtań (łac. larynx) to część układu oddechowego umieszczona miedzy IV a VII kręgiem szyjnym. Rozpoczyna się wejściem do krtani.

Szkielet krtani

Szkielet krtani składa się z chrząstek połączonych ze sobą stawami, mięśniami i więzadłami.
Wyróżniamy:
Chrząstki parzysteChrząstki nieparzyste
nalewkowatepierścieniowata
różkowatetarczowata
klinowenagłośniowa

Stawy które łącza te chrząstki to np. staw pierścienno-stawowy czy pierscienno-tarczowy. Więzadła natomiast to np.piersienno-tchawicze,pierscienno-tarczowe.

Mieśnie krtani

Miano mięśniaPoczątekPrzyczepCzynnośćUnerwienie
M. pierścienno tarczowyłuk chrząstki pierścieniowatejdolny brzeg i róg
chrząstki tarczowatej
napina fałdy głosowegałąź zewnętrzna
nerwu krtaniowego górnego
M. pierścienno-nalewkowy tylnypowierzchnia tylna płytki chrząstki pierścieniowatejwyrostek mięśniowy chrząstki nalewkowatejrozszerza szparę głośninerw krtaniowy dolny
M. pierścienno-nalewkowaty bocznybrzeg górny i powierzchnia zewnętrzna łuku chrząstki pierścieniowatejwyrostek mięśniowy chrząstki nalewkowatejzwęża szparę głośni
M. tarczowo-nalewkowypowierzchnia wewnętrzna chrząstki tarczowatejprzednio-boczna powierzchnia chrząstki nalewkowatej
M. nalewkowy-poprzeczny (nieparzysty)powierzchnia tylna chrząstki nalewkowatejpowierzchnia tylna chrząstki nalewkowatej
M. nalewkowy skośnywyrostek mięśniowy chrząstki nalewkowatejwierzchołek chrząstki nalewkowatej strony przeciwnej
M. nalewkowo-nagłośniowychrząstka nalewkowatabrzeg boczny chrząstki nagłośniowejzamyka wejście do krtani
M. tarczowo-nagłośniowypowierzchnia wewnętrzna chrząstki tarczowatejchrząstka nagłośniowa
M. głosowypowierzchnia wewnętrzna chrząstki tarczowatejwyrostek głosowy i dołek podłużny chrząstki nalewkowatejnapina fałdy głosowe

Jama krtani

Wyróżniamy trzy piętra krtani: górne, środkowe i dolne. Piętro górne stanowi przedsionek krtani. Ograniczony on jest przez fałd miedzynalewkowy od tyłu, od przodu przez nagłośnię, od boku przez fałdy nalewkowo-nagłosniowe. Kończy się na poziomie fałdów głosowych
Piętro środkowe stanowi jamę pośrodkowa krtani. Zajmuje przestrzeń od fałdów głosowych do przedsionkowych
Piętro dolne stanowi jamę podgłosniowa.

Szpara głośni

Szpara głośni to szczelina znajdująca się miedzy fałdami glosowymi,łączy jamę pośrednia z dolną.

Głośnia

To największa część jamy krtani. Od góry ograniczają ją fałdy kieszonki krtaniowej.Poniżej przebiegają fałdy głosowe.

Unerwienie krtani

Krtań unerwiają gałęzie nerwu błędnego: n.krtaniowy górny i n.krtaniowy dolny
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.