Krok jest pozaukładową jednostką miary długości stosowaną od starożytności (passus). Jest to długość podwójnego kroku, czyli odległość między kolejnymi śladami jednej stopy. Ponieważ marsz zaczynamy prawą nogą, liczymy liczbę postawień lewej nogi.
Od kroku wywodzi się mila, pierwotnie równa 1000 kroków.
Każdy człowiek ma trochę inną długość kroku i powinien ją zmierzyć i zapamiętać, ale dla prostoty obliczeń i stosowania można przyjąć:
1 krok = ok. 1,5 metra
Przy starannym pomiarze w poziomym i równym terenie dokładność pomiaru wynosi 5%. W terenie górzystym i trudnym spada ale można ją poprawić stosując tabele poprawek.
Pomiar ułatwia krokomierz zliczający kroki.
Dawniej pojedynczy krok był miarą długości stosowaną głównie w wojsku i kartografii. W przybliżeniu odpowiadał krokowi wojskowemu, ale posiadał ściśle określoną wartość. Początkowo równy był 5/2 rzadziej 7/3 stopy, a ostatnio 0,8 metra. W WP przetrwał do II wojny światowej, a w kawalerii do jej rozwiązania w 1947 r.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.