Kriszna (Kristna, Kryszna) - rzeka w południowych Indiach, o długości 1290 km i powierzchni dorzecza wynoszącej blisko 330 tys. km2. Swoje źródła ma w Ghatach Zachodnich. Płynie przez wyżynę Dekan oraz Ghaty Wschodnie i uchodzi deltą do Zatoki Bengalskiej. W górnym progu przedzielona licznymi progami.
Głównymi dopływami są Bhima i Tungabhadra. Przepływa przez miasto Widżajawada. Kriszna jest żeglowna w dolnym biegu. Wykorzystywana jest do produkcji energii i nawadniania.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.