Kraje bałtyckie - nazwa stosowana dla określenia trzech państw położonych nad Morzem Bałtyckim: Litwy, Łotwy i Estonii. Zajmują one powierzchnię 175,1 tys. km2, zamieszkuje je 7,14 mln mieszkańców (2003).
Państwa te cechują liczne podobieństwa:
  • kulturowe - ludy i języki nie-słowiańskie odróżniające je od otaczających narodów;
  • historyczne: uzależnienie od sąsiednich państw, epizod państwowości w okresie międzywojennym - Bałtycka Ententa, aneksja przez ZSRR w 1940, jako pierwsze ogłaszają niepodległość w 1991,
  • polityczne: byłe republiki radzieckie, jako jedyne nie wstąpiły do Wspólnoty Niepodległych Państw, wzrost tendencji nacjonalistycznych w latach 90. XX wieku - kontrowersyjne prawa przyznające obywatelstwo i językowe w Estonii i Łotwie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.