Królestwo (łac. regnum) było do niedawna kategorią systematyczną o najwyższej randze w systematyce biologicznej. Obecnie niektórzy systematycy przyjmują podział świata żywego na domeny, które dopiero dzielone są na królestwa.
Położenie królestwa w hierarchii taksonomicznej wygląda więc następująco: Najbardziej tradycyjny podział, wywodzący się jeszcze od Arystotelesa, a utrwalony przez Linneusza to podział na dwa królestwa: Był uznawany za obowiązujący jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, a jego pozostałości widać wciąż w podziałach nauk biologicznych (porównaj Botanika, Zoologia, Taksonomia roślin itp.).
Obecnie najczęściej stosowanym podziałem jest podział na 6 królestw (regna) w obrębie 2 nadkrólestw (superregna). Podział ten wywodzi się od systemu pięciu królestw zaproponowanego w 1978 roku przez Roberta Whittakera i Lynn Margulis.
Konkurencyjny system autostwa Thomasa Cavaliera-Smitha przewiduje podział na 8 królestw w obrębie 2 cesarstw:
 • Bakterie (Bacteria):
 • Jądrowe (Eukaryota):
  • Archezoa - prymitywne eukarionty bez chloroplasów i mitochondriów
  • Protozoa - jednokomórkowce bez ścian komórkowych ale z mitochondriami
  • Chromista - głównie glony i niektóre grzyby
  • Rośliny (Plantae) - łącznie z zielonymi glonami
  • Grzyby (Fungi)
  • Zwierzęta (Animalia).
Nie jest on jednak zbyt popularny, głównie ze względu na brak pewności co do pokrewieństw między grupami eukariontów.
Obecnie najbardziej popularny wśród biologów jest podział na trzy domeny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.