Król - osoba sprawująca najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca koronowany; także: tytuł monarchy. Tytuł ten początkowo odnosił się tylko do władców frankijskich z dynastii Karolingów, następnie przyjął się dla wszystkich koronowanych głów. Nazwa król pochodzi od imienia Karola Wielkiego; weszła do języków zachodniosłowiańskich (jako odpowiednik łacińskiego tytułu rex). W późniejszym czasie nadanie tytułu królewskiego połączono z namaszczeniem przez papieża lub arcybiskupa. Insygnia królewskie: korona, berło, jabłko.
Określenia król używa się przenośnie do określenia osoby pozytywnie wyróżniającej się umiejętnościami, znaczeniem w jakiejś grupie społecznej, najlepszej wśród innych (np. Elvis Presley jest nazywany królem rock and roll-a).
Tytułu króla używano też w odniesieniu do niektórych kapłanów (Rex Nemorensis, rex sacrorum).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.