Koza pierwotna
Systematyka
Gromadassaki
Podgromadassaki żyworodne
Szczepłożyskowce
Rząd:parzystokopytne
Rodzina:krętorogie
Rodzaj:Capra
Nazwa systematyczna
Capra prisca
Koza pierwotna (kozioł europejski (?)) (Capra prisca) kopalny gatunek ssaka z rodziny krętorogich. Choć zwierzę w pierwotnej formie już od dawna nie występuje, wywodzi się od niej koza domowa. Kopalne szczątki głowy kozła europejskiego odkryto we wschodniej Galicji oraz kilku innych miejscach środkowej i wschodniej Europy. Na podstawie owych wykopalisk profesor Adametz w 1914 roku jako pierwszy zwrócił uwagę na bliskie pokrewieństwo Capra prisca z kozami domowymi. Udomowienie tego zwierzęcia nastąpiło w okresie osadnictwa palowego, świadczą o tym licznie znajdowane różne części czaszek i rogów.
Kozy tego typu szeroko rozpowszechnione są w Europie, Azji i Afryce, w szczególności zaś w krajach bałkańskich oraz zachodnio- i środkowoazjatyckich.
Do cech charakterystycznych kozła europejskiego zaliczyć należy formę i ukierunkowanie skrętu rogów. Wyrastają one od nasady do góry a następnie nachylają się do tyłu i na boki, skręcając spiralnie w osi poziomej na kształt korkociągu. Prawy róg skręcony jest w lewo natomiast lewy w prawo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.