Korzyści skali – korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze zwiększania skali produkcji. Wraz ze wzrostem ilości produkowanego dobra koszty stałe (np. koszty marketingu) rozkładają się na coraz więcej jednostek i przez to są w coraz mniejszym stopniu odczuwalne dla przedsiębiorstwa. Korzyści skali są przyczną konsolidacji przedsiębiorstw i tworzenia w niektórych gałęziach oligopoli, co jednak jest negatywnym skutkem dla rynku i konsumentów.
Szacuje się, że dla koncernu samochodowego korzyści skali pojawiają się przy produkcji około 5 mln samochodów rocznie, ponieważ pozwalają zapewnić odpowiednie środki na badania rozwojowe nowych modeli i technologii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.