Korona_(atrybut) -

Korona (łac. corona, wieniec) jest najpopularniejszym atrybutem władzy króla, a czasem księcia, używanym od Średniowiecza. Korona jest noszona na głowie monarchy.
W starożytności rolę korony pełnił wieniec, typowo z liści laurowych. W armii rzymskiej wieńce były nagrodą dla wyróżniających się żołnierzy (funkcjonalny odpowiednik obecnych orderów) i, w zależności od zasług, miały różne kształty i były z innych materiałów (od trawy do złotych listków).
Złoty wieniec stał się stąd oficjalnym atrybutem cesarza rzymskiego (zwierzchnika armii).
W późniejszych czasach koronę wykonywano jako metalową obręcz, zwykle ze złota lub srebra. Korona mogła zawierać również klejnoty i inne elementy dekoracyjne.
Raz wykonana korona dla jednego władcy przechodzi na jego następców. Podczas procesu koronacji głównym elementem uroczystości jest włożenie korony na głowę monarchy.
Z czasem pojęcie "korony" rozszerzyło się i zaczęło oznaczać całe państwo (np. korona francuska, korona angielska itd. - ale nie korona Francji, Anglii). Korona Polska (łac. Corona Regni Poloniae) to obszar należący do Królestwa Polskiego po Unii Lubelskiej, w odróżnieniu od Litwy, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Korona świętego Stefana - symbol władzy na Węgrzech, a później określenie całych Węgier.
Korona św. Wacława - jw., ale termin odnosi się do obszaru władanego przez królów Czech (czyli Czechy, Morawy, Śląsk i Łużyce). Termin ten powstał za cesarza Karola IV.
Korona cierniowa - pierścień z gałęzi ciernia, założony na głowę Jezusa na kilka godzin przed Jego śmiercią. Przenośnie oznacza trudną sytuację, sprawiającą ból i cierpienia. Nazwą tą nazwano również jeden z gatunków rozgwiazdy - zob. korona cierniowa .
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.