Korona św. Stefana - pojęcie prawnopaństwowe oznaczające ziemie podległe królom węgierskim analogiczne do Korona Królestwa Polskiego.
Upowszechniło się w XIV wieku. Wywodzi się od korony przesłanej w roku 1000 św. Stefanowi przez papieża Sylwestra II, obecnie przechowywanej w Budapeszcie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.