http://en.wikipedia.org/upload/0/04/Cornwallflag22.PNG

Kornwalia (korn. Kernow, ang. Cornwall) - geograficznie półwysep na południowym zachodzie Wielkiej Brytanii. Kornwalia to także nazwa krainy historycznej i hrabstwa w Wielkiej Brytanii, obejmującego oprócz półwyspu także wyspy Scilly. Płynąca z północy na południe rzeka Tamar oddziela hrabstwo Kornwalii na zachodzie od Devon na wschodzie.
Informacje ogólne
  • stolica hrabstwa: Truro
  • powierzchnia: 3,5 tys. km²
  • liczba ludności: 480 tys.
  • ważniejsze miejscowości: Bodmin
Kornwalię zamieszkują Kornwalijczycy, naród posiadający własny język, odrębną tożsamość kulturową i historyczną. Niepodległość Kornwalii nie jest jednak uznawana przez Wlk. Brytanię ani międzynarodowo. Ludność Kornwalii to około 0,5 mln mieszkańców. Język kornijski spokrewniony jest z walijskim. Mieszkańcy Kornwalii na codzień porozumiewają się jednak po angielsku.
Historycznie Kornwalia była rejonem przemysłowym, w dużym stopniu za sprawą istniejących tu od czasów starożytnych kopalni cyny. Obecnie jest rejonem stosunkowo zaniedbanym gospodarczo, którego główną gałęzią gospodarki jest dziś turystyka.
Tereny Kornwalii zamieszkałe były przez ludzi od tysięcy lat. Istnieją dowody na obecność osadników ok. 4000 lat p.n.e. oraz pozostałości z epoki brązu. 1000 lat p.n.e. pojawili się osadnicy celtyccy, którzy następnie w dużym stopniu oparli się rzymskiej okupacji. Jednakże pod naporem anglosaskim ze wschodu zmuszeni byli migrować na zachód od rzeki Tamar, zajmując tereny dzisiejszego hrabstwa Kornwalii. Od tego czasu Kornwalia ulegała w coraz większym stopniu wpływom angielskim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.